جدیدترین مطالب DNA

جایگزینی انسان ها با گونه های برتر ؛ چه با هوش مصنوعی و چه بدون آن ! از روزگاران قدیم، انسان ها داستان ها و روایت هایی را بازگو می کردند که در آن ها همواره هشدار داده می شد که قوه تفکر و نبوغمان، منجر به سقوط و نابودی بشریت خواهد شد. چه این…

دستگاه سنجش توالی DNA ؛ گروهی از محققان انگلیسی و کانادایی با موفقیت توالی کامل یک موجود زنده را با استفاده از دستگاهی که به اندازه ی یک تلفن هوشمند است و MinION نامیده می شود، مدیریت کردند. دستیابی به موفقیت در کوچک سازی، بیشتر برای شخصی سازی تشخیص پزشکی و پژوهش بهتر در زمینه…