جدیدترین مطالب Gigafactory

تصاویر جدیدی از طبقه ی تولید داخل گیگافکتوری ایلان ماسک به بیرون درز کرده است. با وجود اینکه تصاویر زیادی از قسمت خارجی این کارخانه ی تولید باتری جدید تسلا وجود داشته است اما تاکنون تنها چند تصویر از داخل این ساختمان و به خصوص از ناحیه ی ساخت آن منتشر شده است. در این مقاله…

به راحتی می توان گفت که تقریبا همه از دیدن اتومبیل جدید تسلا، مدل ۳ هیجان زده شدند، اما تولید انبوه این وسیله برقی به تعداد زیادی باتری نیاز دارد. تولید این حجم انبوه باتری در کجا صورت می گیرد؟ در این مرحله گیگافکتوری ایلان ماسک وارد عمل می شود. تسلا برای آن دسته از افرادی…