جدیدترین مطالب Google Maps

گوگل مپس (Google Maps) یکی از سرویس هایی است که تقریبا هرکسی آن را می شناسد. این سرویس به صورت آنلاین و از طریق اینترنت، نقشه های کاملی را از مکان های مختلف دنیا در اختیار کاربران قرار می دهد. این برنامه، جهت یابی مورد اعتمادی را بدون در نظر گرفتن اینکه خودمان در حال…

به نظر می رسد که نقشه گوگل (Google Maps) برای iOS تقریباً هر ماه آپدیتی ارائه می دهد، با چندین ویژگی برجسته در ماه ژانویه و یک دسته آپدیتِ دیگر نیز در ماه گذشته معرفی شده است. با نقشه 4.4.0، برنامه چهار ویژگی جدید پیدا کرده است: جهت های راحت تر و سریع تر برای…