جدیدترین مطالب Indiegogo

مشکل تعداد زیادی از هدفون هایی که امروزه در بازار وجود دارد این است که این هدفون ها توانایی شما را در شنیدن آنچه که در اطرافتان اتفاق می افتد، از شما می گیرد و در حقیقت گوش شما را مسدود می کند. عدم توانایی شنیدن صداهای اطراف در مواقعی که در حال رانندگی، دویدن،…

در ابتدا Jolla Tablet در اواخر سال ۲۰۱۴  با شور و اشتیاق طرفدارانی که با موفقیت برای راه اندازی آن از طریق Indiegogo سرمایه گذاری کرده بودند، مواجه شد. همه ی کسانی که این تبلت را از طریق Indiegogo سفارش داده بودند، تبلت های خود را در “چند هفته ی آینده” دریافت خواهند کرد. در…