جدیدترین مطالب NOAA

روند گرمایش زمین همچنان ادامه دارد. محققان شواهد بیشتری از تاثیر تغییرات آب و هوایی سیاره و تاثیر آن بر افزایش دمای هوا منتشر کرده اند. سازمان ملی اقیانوس و جو شناسی آمریکا (NOAA) گزارش داده، پوشش برف در 48 ایالت این کشور، به کمترین میزان ثبت شده در اواسط ماه نوامبر رسیده است. همانطوری…

این سیاره در حال گرم شدن است و به هیچ عنوان نمی توان از این واقعیت چشم پوشی کرد. سال ۲۰۱۵ یک سال پر از ماه هایی بود که رکورد تازه ای در گرم تر شدن را به جا گذاشتند و یکی از این ماه ها سپتامبر بود. بنا به گزارش اخیر NOAA، سال ۲۰۱۵…