جدیدترین مطالب Pebble Time

   روز بلک‎فرایدی سال‎هاست که در آمریکا به عنوان روز خرید بزرگ شناخته می‎ شود. بسیاری از کانادایی‎ ها نیز برای خرید در این روز و استفاده از تخفیف‎های استثنایی به آمریکا می‎ روند و خرید می‎ کنند. بلک‎فرایدی مصادف با ۲۹ نوامبر است و روز مهم دیگر خرید (سایبر ماندی) هم روز ۲ دسامبر است. در…

Pebble Time موفقیت آمیز ترین پروژه ضربتی بوده است. ولی عملکرد آن در استفاده روزمره چگونه است؟ آیا مدت زمان دوام باتری همانقدر طولانی است که تولید کننده قول می دهد و آیا این ساعت با اندروید هم به خوبی iOS کار می کند؟ این ساعت که از یک صفحه نمایش E-Paper برخوردار است، در…