اگر از طرفداران دنیای متاورس هستید، این مطلب را از دست ندهید. در این مقاله به بررسی خرید زمین در آپلد با کمک کارشناسان نوین پرداخت می‌پردازیم.