جدیدترین مطالب Yahoo Mail

یاهو نسخه ی باز بتای اپلیکیشن یاهو میل را بر روی اندروید راه اندازی می کند. اگر یاهو میل (Yahoo Mail) اپلیکیشن ایمیل شما بر روی اندروید است توجه داشته باشید: شما هم اکنون می توانید با نسخه ی بتایی که جدیدا راه اندازی شده، قابلیت های آینده ی این اپلیکیشن را تست نمایید. مانند…

در حالی که به طور کلی یک ادبلاکر در داخل بروزر به منظور جلوگیری از نرم افزارهای مخرب و همچنین آزار کمتر وب سایت های خاص توصیه می شود، یاهو تست یک قابلیت جدید خود را آغاز کرده است که اگر شما از یک آگهی مسدود کننده یا همان اد بلاکر استفاده کنید، این امر می تواند…