;
coinex

چرا فضاپیمای رُزتا باید نابود می شد؟

چرا فضاپیمای رزتا باید نابود می شد؟ سرانجام ماموریت 12 ساله رُزتا به پایان رسید

سرانجام ماموریت 12 ساله فضاپیمای رزتا به پایان رسید، این فضاپیما پس از ماموریت دو ساله اش برای کاوش دنباله دار اردک شکل، به صورت کنترل شده ای منهدم شد. با وجود فرود نافرجام فضاپیمای فیله در سال 2014، در ادامه ماموریت مدارگرد روزتا نتایج بسیار خوبی در بر داشت.

رزتا ماموریت داشت به دنباله‌دار ۶۷پی/چوریوموف-گراسیمنک یا چوری برسد و اطلاعاتی را از این دنباله دار در اختیار دانشمندان قرار دهد. اما دور شدن از خورشید و در معرض گاز و گرد و غبار قرار گرفتن، مانع فعالیت بیشتر این فضاپیما بود. دنباله دار به دلیل مدار گردشی اش به دور خورشید، به تدریج در حال دور شدن از خورشید و در نتیجه سردتر و تیره تر شدن است. پانل های خورشیدی فضاپیمای رزتا هم دیگر به اندازه ای نور خورشید دریافت نمی کردند تا فضاپیما را گرم و سالم نگه دارند. به همین ترتیب، برقراری اطلاعات هم سخت و سخت تر می شد.

قبل از اینکه گرد و غبارهای دنباله دار و تابش اشعه، فضاپیمای رزتا را از پای در بیاورد، این فضاپیما آخرین اطلاعات خود از دنباله دار را به زمین مخابره کرد. حرکت آهسته، به رزتا امکان رسیدن به نزدیک ترین سطح را داده بود و پردازنده دوربین هم به کار افتاده بود و در منطقه ای که رزتا منهدم شد، آخرین عکس داده های رزتا را ثبت کرد. رزتا در گودال 430 فوتی به نام دیرالمدینه فرود آمد، عکسی که مشاهده می کنید، آخرین عکس ارسالی رزتا بود که از فاصله 160 فوتی (48 متری) گرفته شده است.

تا به امروز، دانشمندان تنها حدود پنج درصد از تمام داده های رزتا را طبقه بندی کرده اند. داده هایی که ترکیبی از اندازه گیری های مختلف از محیط دنباله دار هستند. بنابراین اگر چه ماموریت به پایان رسیده، اما ما هنوز تا ماه ها، از یافته های رزتا بهره مند خواهیم بود.

.

منبع: popsci

 

ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |


ارسال نظر