عصر تکنولوژی، Techera، با هدف ارائه اخبار و معرفی تکنولوژی های روز دنیا در اسفند ماه سال یک هزار و سیصد و نود و سه چشم به جهان گشود و با بهره گیری از گروهی خبره و عاشق تکنولوژی کار خود را شروع کرد. این تیم در ابتدا و به منظور آماده سازی زیر ساخت ها کار خود را با تاسیس یک وبلاگ (techera.blog.ir) در تاریخ 22 اسفند 1393 شروع و در تاریخ 25 فروردین 1394 اولین پست خود را در سایت اصلی عصر تکنولوژی (techrato.com) قرار داد. تیم عصر تکنولوژی یکی از قوی ترین تیم ها در زمینه خود بوده و اکثریت قریب به اتفاق اعضای تیم تولید محتوا دانشجو و یا فارغ التحصیل از دانشگاه های مطرح کشور می باشند.

 

تکرا (Techera) با هدف ارائه اخبار صحیح در حوزه تکنولوژی و معرفی تکنولوژی های روز دنیا در اسفند ماه سال یک هزار و سیصد و نود و سه چشم به جهان گشود و با بهره گیری از گروهی خبره و عاشق تکنولوژی کار خود را آغاز کرد.

این تیم در ابتدا و به منظور آماده سازی زیر ساخت ها کار خود را با تاسیس یک وبلاگ (techera.blog.ir) در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۳ شروع و در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۴ اولین پست خود را در سایت اصلیِ تکرا (techrato.com) قرار داد.

تیم تکرا یکی از قوی ترین تیم ها در زمینه خود بوده و اکثریت قریب به اتفاق اعضایِ تیم تولید محتوا دانشجو و یا فارغ التحصیل از دانشگاه های مطرح کشور می باشند.