OMPFinex
همین حالا برای دوستان خود به اشتراک بگذارید: واتساپ | تلگرام |

مایکروسافت برای مدت زمان محدودی، باندلِ Work & Play را برای آمریکا باز می گرداند

قبلاٌ، در نوامبرِ سال پیش، مایکروسافت یک پیشنهاد جذاب به همه کسانی که از چندین و یا همه اشتراک سرویس های پایه استفاده می کنند، داد. اساساً اگر شما می خواهید که روی اکوسیستم مایکروسافت سرمایه گذاری کنید، شرکت یک راه حل برای شما دارد: آن اشتراک ها را یکجا ترکیب کرده و در این فرایند نیز مقداری پول ذخیره کنید.

قبلاٌ، در نوامبرِ سال پیش، مایکروسافت یک پیشنهاد جذاب به همه کسانی که از چندین و یا همه اشتراک سرویس های پایه استفاده می کنند، داد. اساساً اگر شما می خواهید که روی اکوسیستم مایکروسافت سرمایه گذاری کنید، شرکت یک راه حل برای شما دارد: آن اشتراک ها را یکجا ترکیب کرده و در این فرایند نیز مقداری پول ذخیره کنید.

باندلِ Work & Play به شما 145 دلار باز خواهد گرداند و شما نیز این سرویس ها را به مدت یک سال خواهید داشت:

•  Office 365 Home

•  Skype with Unlimited World + WiFi access

•  Xbox Live Gold

•  Xbox Music

اگر آن ها را به صورت جداگانه سفارش دهید، این سرویس ها برای شما 250 دلار بیشتر آب خواهد خورد، بنابراین، این باندل واقعاً به شما کمک می کند که قیمت خریدِ اکوسیستم مایکروسافت را سرشکن کنید.

به گفته مایکروسافت، این پیشنهاد محدود بوده و تا جایی که امکانات هست در دسترس می باشد، بنابراین اگر شما منتظر چیزی شبیه به این بودید، هم اکنون زمانش فرا رسیده است.

.

منبع: neowin


عصر تکنولوژی، Techera

 

ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |

ارسال نظر