گوشی اندرویدی بعدی شما بسیاری از برنامه های از پیش نصب شده را نخواهد داشت

اگر شما هرگز از Google+ ,Google Play Games, Google Play Books یا Google Newsstand استفاده نمی کنید، خبر خوبی برایتان داریم: هیچ یک از آنها بر روی گوشی های بعدی اندروید شما نصب نخواهد شد.

اگر شما هرگز از Google+ ,Google Play Games, Google Play Books یا Google Newsstand استفاده نمی کنید، خبر خوبی برایتان داریم: هیچ یک از آنها بر روی گوشی های بعدی اندروید شما نصب نخواهد شد.

مهیا سازیِ مجموعه ای از برنامه ها که استفاده از آنها لازم می باشد – مانند گوگل پلی و جی میل – برای هر تولید کننده که قصد فروش یک دستگاه با برنامه های ضروری را دارد، اجباری است، اما با این دستورالعمل جدید صورت گرفته، آنها از لیست از پیش نصب شده مورد نیاز حذف شده اند. به عبارت ساده، این به معنی وجود کمی فضای آزاد بیشتری در گوشی های هوشمند اندروید بعدی که شما خریداری می کنید، می باشد. و حال اگر شما از آن برنامه ها استفاده می کنید، هنوز هم در دسترس می باشند اما برای استفاده باید آنها را از فروشگاه Google Play دانلود نمایید.

.

منبع: engadget


عصرتکنولوژی، تکراارسال نظر