;
coinex

این فرد بدون علم به کد نویسی اپلیکیشن ساخت

این فرد بدون علم به کد نویسی اپلیکیشن ساختدختری بدون اینکه از کد نویسی چیزی بداند اپلیکشنی ایجاد کرده و به واسطه ی آن اکنون یک میلیونر است.

تارا رید در بخش بازاریابی مایکروسافت، مشغول به کار بود. ایده ی او برای ایجاد اپلیکیشن Kollecto از آنجا شروع شد که یکی از دوستانش به دنبال پیشنهاد های هنری برای طراحی دیوار خالی خانه خود بود. او با خود فکر کرد که برای مواد غذایی، موسیقی، مد، فیلم و موارد دیگر می توانیم با چند تب و جستجو در اپلیکیشن های توسعه یافته، چیزی را که به دنبال آن هستیم پیدا کنیم. اما در مرود جهان هنری، چنین چیزی ایجاد نشده است. ابتدا او فکر می کرد که برای این کار باید سرویس های مثل ویدئو چت و صحبت با مشاوران هنری برای راحتی مشتریان، ایجاد شود به این خاطر ایده ی یک چت بات به ذهن او رسید. او بدون اینکه از کدنویسی چیزی بداند با ادغام تکنولوژی های موجود Kollecto را ایجاد کرد.

موفقیت Kollecto به TEDx کشیده شد تا کارآفرینان بدانند که بدون اطلاعاتی در مورد کد نویسی می توانند به ایجاد اپلیکیشن های موفق بپردازند.

تارا رید در مصاحبه های خود اشاره کرد که اگر کسی از او  مشاوره بخواهد گوش زد می کند که تا زمانی که فرد مفروضات خود را مورد آزمایش قرار نداده و اقدامی برای آن پیش نبرده است، نمی تواند موفق باشد.

.

منبع: enterprenure

ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |


ارسال نظر