اخراج 1100 نفر از کارکنان موتورولا توسط کمپانی لنوو

کمپانی لنوو 1100 نفر از کارکنان موتورولا را اخراج کرد! به گزارش خبر گزاری Droid Life، موتورولا 2 درصد از پرسنل 55000 نفری خود در سطح جهان را از کار برکنار کرد؛ این میزان در مجموع به 1100 نفر می رسد.

کمپانی لنوو 1100 نفر از کارکنان موتورولا را اخراج کرد! به گزارش خبر گزاری Droid Life، موتورولا 2 درصد از پرسنل 55000 نفری خود در سطح جهان را از کار برکنار کرد؛ این میزان در مجموع به 1100 نفر می رسد.

در متن بیانیه ی موتورولا آمده است که: “این عملکرد در راستای استراتژی ادغام شدن تجارت موبایل لنوو و موتورلا و سازگاری های بیشتر در زمینه ی سازماندهی محصولات برای رقابت بهتر در بازار جهانی موبایل  انجام شده است.”

قبل از اظهار نظر موتورولا درباره ی وضعیت جدید، برخی شایعات مدعی شدند که کمپانی لنوو قصد دارد تعدادی از پرسنل موتورولا در شیکاگو را به مرکز اصلی در شمال کارولینا انتقال دهد. علیرغم این شایعات، کمپانی لنوو به خبرگزاری Droid Life اعلام کرد که پرسنل موتورولا در محلی که قرار دارند به فعالیت خود ادامه خواهند داد. در این بیانیه همچنین تعداد افرادی که برکنار شده اند نیز به تایید رسید.

.

منبع: gsmarenaارسال نظر