coinex
راهنمای خرید تکراتو

زنبوری که کرم پروانه را شستشوی مغزی داد: انتشار کتاب جدید مت سیمون

از وزغ سبیل‌پرپشت گرفته تا آرمادیلوی پرصورتی، کتاب جدید مت سیمون حکایت حیوانات است و راه‌حل‌های خلاقانه و اغلب عجیب و غریب آنها برای پیدا کردن معشوق، پرستار بچه، غذا یا مکانی برای کوبیدن و ساخت خانه

مت سیمون کتاب جدید خود را با چشم‌انداز تیره و تاری از حیات آغاز می‌کند: «در پادشاهی حیوانات زندگی افتضاح است و مرگ هر لحظه در انتظار شماست» ولی محض خاطر تکامل، آدمی «باشکوه‌ترین قدرت حل مسئله در کل زمین» را داراست و همین است که برخی مخلوقات (حتی به قیمت زندگی دیگر موجودات) توانسته‌اند کمی از بار فضاحت زندگی بکاهند.

از وزغ سبیل‌پرپشت گرفته تا آرمادیلوی پرصورتی، کتاب جدید مت سیمون حکایت حیوانات است و راه‌حل‌های خلاقانه و اغلب عجیب و غریب آنها برای پیدا کردن معشوق، پرستار بچه، غذا یا مکانی برای کوبیدن و ساخت خانه. شخصیت اصلی کتاب، لارو زنبوری است که کرم پروانه را شستشوی مغزی می‌دهد! به این نحو که زنبور گلیپتاپانتلس بر روی تن کرم تخم‌گذاری می‌کند و او را به نگهداری فرزندانش وادار می‌کند. پس از اینکه لاروها از تخم درآمدند، بعضی از آنها مادۀ شیمیایی از خود ترشح می‌کنند که ذهن کرم را دستکاری می‌کند. پس از اینکه بقیه خواهر برادرها هم از سر از تخم برآوردند، کرم بدون هیچ اما و اگر و فکری از آنها در برابر متجاوزان مقاومت می‌کند.

تصویر جلد کتاب

کنترل ذهن منحصر به زنبورها نیست و مگس و حتی قارچ‌ها هم آن را انجام می‌دهند! ولی کتاب فراتر از این ترفندهای به ظاهر شیطانی و انگل‌وار است. حشرات طعمه گاهی در این بازی پوست و گاهی هم دماغ خود را هم به باد می‌دهند؛ مارماهی دهان گرد که کف دریاها را لایروبی می‌کند، مخاط لزج و سفتی ترشح و آبشش کوسه‌هایی را مسدود می‌کند که می‌خواهند دخلش را دربیاورند؛ موش صحرایی شرق آفریقا سمی کردن موهای خود با درخت آکوکانترا و پرتاب آنها از خود در مقابل سگ‌ها و بقیۀ مهاجمان دفاع می‌کند؛ درخت آکوکانترا همان درختی است که بومیان شکارچی در گذشته‌ها با آن تیر خود را زهرآلوده می‌کردند. به گفتۀ سیمون: «ممکن است گونه‌هایی به حاشیه رانده شوند و این مسئله از طریق مسابقۀ مسلحانۀ انتخاب طبیعی قابل توضیح است».

نویسندۀ کتاب هیچ‌گاه به طور عمقی دربارۀ تکامل این موجودات حرف نمی‌زند و به بررسی مختصر این بخش‌های ناشناختۀ علم می‌پردازد. برخی خوانندگان شاید با ستون ثابت سیمون در روزنامه وایِرد با نام «موجود عجیب و غریب هفته» آشنا باشند ولی در این کتاب، او واقعیت‌های جالب‌تری را بازگو می‌کند که هم جالب است و هم ترسناک!

.

منبع: ScienceNews

راهنمای خرید تکراتو
ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |


ارسال نظر