coinex
OMPFinex

نخستین آزمایش عمومی جاده های خورشیدی

 

پس از صرف سال ها، شرکت Solar Roadways، نخستین جاده های خورشیدی خود را در سندپوینت، آیداهو نصب کرد. پانل های خورشیدی این جاده، به جز نور رسانی، برق کافی برای فوراره ها و سرویس های بهداشتی یک میدان عمومی را نیز فراهم می کنند.

پس از صرف سال ها، شرکت Solar Roadways، نخستین جاده های خورشیدی خود را در سندپوینت، آیداهو نصب کرد. پانل های خورشیدی این جاده، به جز نور رسانی، برق کافی برای فوراره ها و سرویس های بهداشتی یک میدان عمومی را نیز فراهم می کنند. این پانل همچنین دارای اجزای گرمایشی هستند و به این ترتیب می توانند حتی در زمستان هم برق تولید کنند.

این جاده دارای 30 پانل خورشیدی است. واضح است که در آینده ای نزدیک شاهد این جاده های خورشیدی نخواهیم بود؛ اما با این حال، این آزمایش نشان می دهد، این جاده های خورشیدی چیزی بیش از صرفاً یک ایده هستند. همچنین اگر تعداد کمی کاشی خورشیدی برق کامل یک میدان را فراهم می کنند، قابل تصور است که با جاده هایی کاملا خورشیدی می توان میزان قابل توجهی از برق مورد نیاز شهر را تامین کرد.

 جاده های خورشیدی

.

منبع: engadget

ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |


ارسال نظر