coinex
راهنمای خرید تکراتو

پروکسیما بی؛ سیاره شبیه به زمین که با وجود اقیانوس آب، پتانسیل سکونت را دارد

سیاره ای که به تازگی کشف شده، پروکسیما بی نام دارد و در فاصله 4.2 سال نوری با زمین واقع شده است. این سیاره، نزدیک ترین سیاره شبیه به زمین است که احتمالا، پتانسیل سکونت در خارج از منظومه شمسی را داراست.

سیاره ای که به تازگی کشف شده، پروکسیما بی نام دارد و در فاصله 4.2 سال نوری با زمین واقع شده است. این سیاره، نزدیک ترین سیاره شبیه به زمین است که احتمالا، پتانسیل سکونت در خارج از منظومه شمسی را داراست. تحقیقات جدید نشان می دهد که احتمالا، سطح این سیاره دور دست، کاملاً از آب پوشیده شده است.

دانشمندان در ماه اوت، با استفاده از تلسکوپ بسیار بزرگ رصدخانه جنوبی اروپا، موفق به کشف سیاره سنگی در منطقه قابل سکونت پروکسیما قنطورس، نزدیک ترین ستاره به زمین شده بودند. هنوز اطلاعات زیادی از این سیاره دور دست و احتمال وجود حیات فرا زمینی در آن، در دسترس نیست. اما مطالعات جدید، فرضیه ای مبنی بر وجود اقیانوس در پروکسیما بی را مطرح کرده است.

این سیاره شبیه به زمین هدف جذابی برای مطالعه است، نه فقط به خاطر اینکه سیاره شبیه به زمین  بوده و در نزدیک ترین سیستم ستاره ای نسبت به خورشید قرار دارد، بلکه این سیاره دارای جرم حدود 1.3 برابر زمین است. همچنین این سیاره در مدار تنگی حدود یک دهم فاصله عطارد به خورشید قرار گرفته، البته این لزوماً مشکلی محسوب نمی شود، چرا که ستاره میزبان پروکسیما بی، یعنی پروکسیما قنطورس، حدود 1000 بار ضعیف تر از خورشید ما است. این موقعیت استثنایی، سیاره پروکسیما را در منطقه ای قابل سکونت قرار داده که در آن امکان وجود آب مایع بر روی سطح وجود دارد. مشاهدات مربوط به پروکسیما بی بسیار محدود بوده است. بنابراین باستین بروگر و همکارانش از دانشگاه مارسی فرانسه، مجموعه ای از شبیه سازی ها را برای درک بهتر ترکیب سیاره و شعاع آن انجام داده اند. برآوردهای این محققان نشان می دهد، شعاع پروکسیما بی حدود  0.94 و 1.4 برابر زمین شعاع زمین است که به طور متوسط حدود 6300 کیلومتر خواهد بود.

سیاره ای که به تازگی کشف شده، پروکسیما بی نام دارد و در فاصله 4.2 سال نوری با زمین واقع شده است. این سیاره، نزدیک ترین سیاره شبیه زمین است که احتمالا، پتانسیل سکونت در خارج از منظومه شمسی را داراست

اگر شعاع این سیاره به مقدار برآورد کمتر نزدیک باشد، پروکسیما سیاره ای بسیار متراکم با هسته ای فلزی –که دو سوم کل جرم سیاره تشکیل می دهند- خواهد بود که با جبه سنگی احاطه شده است. هر آب سطحی در این سیاره، حدود 0.05 درصد از کل جرم این سیاره را تشکیل خواهد داد، این مورد در زمین، برابر 0.02 درصد است. به این ترتیب، امکان وجود اقیانوس های عظیم و پهناور در پروکسیما بی وجود خواهد داشت.

اما اگر شعاع این سیاره به برآورد بالاتر (در حدود 5540  کیلومتر) نزدیک تر باشد، همه چیز جالب تر می شود. در این مورد، جرم این سیاره به طور مساوی بین هسته سنگی و آب های اطراف تقسیم می شود.

این محققان در مقاله خود نوشته اند: “در این مورد، سطح پروکسیما بی، می تواند توسط یک اقیانوس مایع با عمق 200 کیلومتر پوشانده شده باشد. در هر دو مورد، یک جو گازدار می تواند سیاره را همچون زمین، احاطه کرده باشد.”

البته قبل از اینکه از این فرضیه هیجان زده شویم، باید به خاطر داشته باشیم که محققان مدل های خود را بر این اساس شبیه سازی کرده اند که جو پروکسیما بی رقیق است. اما ما به خوبی نمی دانیم، جو سیاره چه نوع جوی است و اینکه آیا سیاره واقعا جو دارد یا خیر؟

همه چیزی که می دانیم این است که پروکسیما بی، سیاره سنگی بسیار سرد، و بدون جو است که از راه دور شبیه یک سیاره قابل سکونت به نظر می رسد. اما از یک چیز اطمینان داریم، پروکسیما بی، برای ما، به جذاب ترین و جالب ترین سیاره خارج از منظومه شمسی تبدیل خواهد شد.

.

منبع: gizmodo

 

راهنمای خرید تکراتو
ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |


ارسال نظر