پیست دوچرخه سواری ماری شکل اوترخت از استودیوی معماری نکست

مسیر دوچرخه سواری ماری شکل اوترخت از استودیوی معماری نکست و رودی اویتنهایک مسیر دوچرخه سواری ماری شکل که توسط استودیوی معماری نکست و شرکت معماری رودی اویتنهایک طراحی شده، در شهر اوترخت هلند واقع است. در این طرح، طراحان مسیر دوچرخه سواری را با یک پل، یک مدرسه و یک باغ پارک ادغام کرده اند. مارین شنک از استودیوی معماری نکست، می گوید:"در رویکردی منعطف، مسیر دوچرخه سواری، پارک و مدرسه با هم به صورتی منسجم سازه ای را پدیده آورده اند که در به عنوان یک سازه زیرساختی، معماری و همچنین چشم اندازی برجسته عمل می کند. استفاده دوبرابری از زمین با حداکثر فضای سبز، باعث شده پل دافنه شیپر، پلی منحصر به فرد شود، نه به عنوان یک پل بلکه به عنوان یک مقصد." این تیم معماری با همکاری شرکت مهندسی آروپ و شرکت B + B در پروژه ساخت، پل 110 متری دافنه شیپرز در شهر اوترخت همکاری می کنند. انتظار می رود این مسیر دوچرخه سواری روزانه توسط بیش از 7000 دوچرخه سوار مورد استفاده قرار گیرد و مسیر ارتباطی بهتری با مرکز شهر فراهم کند. کف پل بین دو دکل نامتقارن قرار گرفته و 9 متر تا 35 متر (در مرکز پل) با سطح آب فاصله دارد. مسیر دوچرخه سواری ماری شکل اوترخت، یکی دیگر از مجموعه طرح های پل استودیوی معماری نکست است، این استودیوی معماری پیش از این پل خفاش ها را با راه پله های تپه ای- موجی در هلند و پل گره خوش شانسی را در چانگشای چین طراحی کرده بود.
مسیر دوچرخه سواری ماری شکل که توسط استودیوی معماری نکست و  شرکت معماری رودی اویتنهایک طراحی شده، در شهر اوترخت هلند قرار گرفته است. در این طرح، طراحان مسیر دوچرخه سواری را با یک پل، یک مدرسه و یک باغ پارک ادغام کرده اند.

مارین شنک از استودیوی معماری نکست می گوید:”در رویکردی منعطف، مسیر دوچرخه سواری، پارک و مدرسه با هم به صورتی منسجم سازه ای را پدیده آورده اند که در به عنوان یک سازه زیرساختی، معماری و همچنین چشم اندازی برجسته عمل می کند. استفاده دو برابری از زمین با حداکثر فضای سبز، باعث شده پل دافنه شیپر، پلی منحصر به فرد شود، نه به عنوان یک پل بلکه به عنوان یک مقصد.”

مسیر دوچرخه سواری ماری شکل اوترخت از استودیوی معماری نکست و رودی اویتنهایک مسیر دوچرخه سواری ماری شکل که توسط استودیوی معماری نکست و شرکت معماری رودی اویتنهایک طراحی شده، در شهر اوترخت هلند واقع است. در این طرح، طراحان مسیر دوچرخه سواری را با یک پل، یک مدرسه و یک باغ پارک ادغام کرده اند. مارین شنک از استودیوی معماری نکست، می گوید:"در رویکردی منعطف، مسیر دوچرخه سواری، پارک و مدرسه با هم به صورتی منسجم سازه ای را پدیده آورده اند که در به عنوان یک سازه زیرساختی، معماری و همچنین چشم اندازی برجسته عمل می کند. استفاده دوبرابری از زمین با حداکثر فضای سبز، باعث شده پل دافنه شیپر، پلی منحصر به فرد شود، نه به عنوان یک پل بلکه به عنوان یک مقصد." این تیم معماری با همکاری شرکت مهندسی آروپ و شرکت B + B در پروژه ساخت، پل 110 متری دافنه شیپرز در شهر اوترخت همکاری می کنند. انتظار می رود این مسیر دوچرخه سواری روزانه توسط بیش از 7000 دوچرخه سوار مورد استفاده قرار گیرد و مسیر ارتباطی بهتری با مرکز شهر فراهم کند. کف پل بین دو دکل نامتقارن قرار گرفته و 9 متر تا 35 متر (در مرکز پل) با سطح آب فاصله دارد. مسیر دوچرخه سواری ماری شکل اوترخت، یکی دیگر از مجموعه طرح های پل استودیوی معماری نکست است، این استودیوی معماری پیش از این پل خفاش ها را با راه پله های تپه ای- موجی در هلند و پل گره خوش شانسی را در چانگشای چین طراحی کرده بود.

این تیم معماری با همکاری شرکت مهندسی آروپ و شرکت B + B در پروژه ساخت، پل 110 متری دافنه شیپرز در شهر اوترخت همکاری می کنند. انتظار می رود این مسیر دوچرخه سواری روزانه توسط بیش از 7000 دوچرخه سوار مورد استفاده قرار گیرد و مسیر ارتباطی بهتری با مرکز شهر فراهم کند.  کف پل بین دو دکل نامتقارن قرار گرفته و 9 متر تا 35 متر (در مرکز پل) با سطح آب فاصله دارد.

dafne-schippers-bridge-next-architects-rudy-uytenhaak-architectenbureau-architecture-industrial-netherlands_dezeen_2364_col_0

مسیر دوچرخه سواری ماری شکل اوترخت، یکی دیگر از مجموعه طرح های پل استودیوی معماری نکست است، این استودیوی معماری پیش از این پل خفاش ها را با راه پله های تپه ای- موجی در هلند و پل گره خوش شانسی را در چانگشای چین طراحی کرده بود.

مسیر دوچرخه سواری ماری شکل اوترخت از استودیوی معماری نکست و رودی اویتنهایک

next-architects_dafne-schippersbridge-uthrect-netherlands-designboom-04

next-architects_dafne-schippersbridge-uthrect-netherlands-designboom-05

next-architects_dafne-schippersbridge-uthrect-netherlands-designboom-06

.

منبع: dezeenارسال نظر