coinex
OMPFinex

وقوع خسوف در ۱۱ بهمن ماه؛ ۲ خورشیدگرفتگی و 2 ماه گرفتگی

خورشیدگرفتگی و ماه گرفتگی | وقوع خسوف در ۱۱ بهمن ماه؛ ۲ خورشیدگرفتگی و 2 ماه گرفتگی

مدیر انجمن نجوم اهواز صحبت‌هایی در مورد خورشیدگرفتگی و ماه گرفتگی ارائه نمود و اینکه از مردادماه سال جاری به بعد، ۲ خورشید گرفتگی و ۲ ماه گرفتگی اتفاق خواهد افتاد که البته خورشید گرفتگی‌ها در ایران قابل مشاهده نخواهند بود.

به گفته خسرو جعفری زاده، در روز دوشنبه ۱۶ مردادماه، اولین ماه گرفتگی جزئی را خواهیم داشت. این ماه گرفتگی از ساعت ۲۱ شروع می شود و تا ساعت ۲۳ ادامه خواهد داشت و تمام ایران می‌توانند شاهد این ماه گرفتگی (خسوف) باشند.

وی در ادامه صحبت‌هایش همچنین به ماه گرفتگی که در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ اتفاق می‌افتد و بسیار دیدنی خواهد بود نیز اشاره نمود. در این تاریخ یعنی ۱۱ بهمن ماه یک ماه گرفتگی کامل اتفاق می‌افتد که قسمت شرق ایران بهترین مکان برای رویت این ماه گرفتگی است و در مناطق غربی ایران به صورت جزئی دیده می‌شود. این ماه گرفتگی ساعت ۳ و قبل از طلوع ماه آغاز می‌گردد.

این کارشناس نجوم، به خورشید گرفتگی (کسوف) که در تاریخ 30 مرداد ماه اتفاق می‌افتد نیز اشاره نمود و اینکه این خورشید گرفتگی در ایران قابل رویت نیست و در اقیانوس آرام قابل مشاهده خواهد بود.

به گفته وی در سال 96 خورشیدگرفتگی در ایران نخواهیم داشت و خورشیدگرفتگی که در 26 بهمن نیز خواهیم داشت جزئی بوده و همچنین این رویداد نیز در ایران قابل مشاهده نیست.

خسرو جعفری زاده درباره بارش شهابی نیز صحبت نمود و اینکه در تاریخ 27 آبان ماه بارش شهابی اسدی خواهیم داشت و در 23 آذرماه نیزبارش شهابی جوزایی رخ می‌دهد. همچنین بارش شهابی ربعی نیز در دی ماه رخ خواهد داد.

.

منبع: mehrnews

ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |


ارسال نظر