هک شدن سیستم کنترل آسمان ایران به دلیل بروزرسانی سیستم ناوبری و رادار!

هک شدن سیستم کنترل آسمان ایراندر روز چهارشنبه 01/06/1396، به دلیل آنچه که به روزرسانی سیستم ناوبری و راداری مدیریت آسمان کشور خوانده شد، تعدادی از پروازهای داخلی کشور با تاخیر مواجه شدند و بحث هک شدن سیستم کنترل آسمان ایران مطرح گشت.

با وجود اینکه قبل از وقوع این اتفاق از طرف شرکت فرودگاه‌ها و سازمان هواپیمایی کشوری اطلاع داده شده بود که این اتفاق از پیش برنامه ریزی شده است و غیر منتظره‌ نیست، اما نگرانی مسافران تا زمان عادی شدن پروازها ادامه داشت و هک شدن سیستم کنترل آسمان ایران بر سر زبان ها افتاد.

یک ساعت پس از وقوع این اتفاق در دو فرودگاه مهرآباد و امام خمینی تهران اعلام شد که روند پروازها به صورتی عادی در جریان است و اتفاق غیر منتظره‌ای در این زمینه رخ نداده است.

سیستم مرکز کنترل فضای کشور به صورتی اتفاقی ارتقا داده شده بود و باعث به وجود آمدن این تاخیر شده بود. مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها نیز هرگونه خبری مبنی بر هک شدن سیستم کنترل آسمان ایران یا رخ داد هر حادثه ای در این حوزه را به صورت جدی تکذیب نمود.

مه آبادی اعلام نمود که در دوران پسابرجام یکی از فعالیت هایی که قرار بود انجام شود نوسازی این سامانه بوده است و در این فرآیند بر استفاده از توان داخلی تاکید شده است. به گفته وی در صورتی که مجموعه قطعات سامانه ای عمر مفیدشان به پایان رسد لازم است تا با مجموعه ای نو جایگزین شوند. در ساعاتی که ترافیک کمتر باشد مانند ساعات 12 تا 15 این عملیات انجام می شود و هدف اصلی از انجام این فعالیت ارتقای سیستم مرکز کنترل فضای کشور است.

مه آبادی تاکید نمود که این اتفاق به معنای قطع شدن خدمات و هک شدن سیستم کنترل آسمان ایران نیست و فقط نوع سرویس از راداری به سرویس دستورالعملی مبتنی بر صدا تغییر کرده است. وی ادامه داد که این تغییرات به وجود آمده برخی پروازهای داخلی خروجی را تحت تاثیر قرار داده اما اکنون جریان پروازها حالت عادی دارد.

مه آبادی در پایان اعلام نمود که تا زمان استقرار کامل این رادار امکان دارد یک یا دو تاخیر دیگر نیز پیش آید و این اتفاق طبیعی است. به گفته وی سیاست های امنیتی اجازه ریسک را به مجموعه هوانوردی نمی دهد. وی تاکید نمود در صورتی که در یک سرویس مشکلی وجود داشته باشد باید سرویس تغییر کند و مواردی مانند تاخیرهای موقتی نیز پیش خواهد آمد که البته بسیار کم هستند و نباید این تاخیرهای پیش آمده را دلیلی بر هک شدن سیستم کنترل آسمان ایران دانست.

.

منبع: isnaارسال نظر