بررسی پرمصرف ترین لحظات برقی (پیک مصرف) شهریور ماه سال ۱۳۹۶

بررسی پرمصرف ترین لحظات برقی شهریورماه 96

بررسی‌های مربوط به پرمصرف ترین لحظات برقی شهریورماه ۹۶ ، یعنی ششمین ماه سال نشان از می‌دهد که پیک مصرف روزانه بر شبانه پیشی گرفته است. دلیل این امر را در این ماه می‌توان استفاده از وسایل سرمایشی در میانه روز دانست.

در این ماه، در طی شبانه روز، دو نوع پیک مصرف برق وجود داشته است؛ یکی پیک روزانه است که در فاصله ساعات ۱۲ تا ۱۵ به ثبت می رسد و دیگری پیک شبانه است که در فاصله ساعات ۱۹ تا ۲۲ ثبت می‌گردد. بیشترین مقدار لحظه‌ای مصرف برق کشور در این ماه، در روز اول شهریورماه و در ساعت ۱۴ و ۴۴ دقیقه بود که میزان ۵۳ هزار و ۲۸۱ مگاوات در این ساعت به ثبت رسیده است. این میزان در مقایسه با پیک مصرف مرداد ماه که ۵۵ هزار و ۴۴۲ مگاوات بود، ۲ هزار و ۱۶۱ مگاوات کاهش داشته است.

جدول پرمصرف ترین لحظات برقی شهریورماه ۹۶

 ردیف  تاریخ  زمان مقدار مصرف (مگاوات)

 

۱ ۰۱/۰۶/۹۶ ۱۴:۴۴ ۵۳۲۸۱
۲ ۰۱/۰۶/۹۶ ۲۰:۴۲ ۵۱۸۷۸
۳ ۰۴/۰۶/۹۶ ۱۴:۴۱ ۵۱۵۰۹
۴ ۰۸/۰۶/۹۶ ۱۴:۵۸ ۵۱۴۹۷
۵ ۰۲/۰۶/۹۶ ۱۲:۴۸ ۵۱۴۱۷
۶ ۰۷/۰۶/۹۶ ۱۴:۲۳ ۵۰۹۴۸
۷ ۱۴/۰۶/۹۶ ۱۳:۴۲ ۵۰۵۷۷
۸ ۱۵/۰۶/۹۶ ۱۴:۵۵ ۵۰۵۵۷
۹ ۲۰/۰۶/۹۶ ۱۴:۳۵ ۵۰۵۰۰
۱۰ ۰۵/۰۶/۹۶ ۱۴:۱۶ ۵۰۴۵۷

 

در جدول بالا نیز مشخص است که در ششمین ماه سال، پیک روزانه بر پیک شبانه پیشی گرفته است. در ۱۰ زمان پرمصرف مشخص شده این ماه، فقط یک مورد مربوط به مصرف برق در ساعات اولیه نخستین روز شهریورماه است، بقیه زمان‌های مشخص شده بین ساعات ۱۲:۳۰ تا ۱۵ رخ داده است.

.

منبع: iranjibارسال نظر