عملکرد بنادر کشور منفی شد!

عملکرد بنادر کشور منفی شد!

براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، عملکرد بنادر کشور منفی شده است. براساس این آمار، در مقایسه با ماه پیش، عملکرد  بنادر کشور در شهریورماه امسال، در تخلیه و بارگیری کالا 5 درصد کاهش یافته است.

این آمار نشان می‌دهد که عملکرد تخلیه و بارگیری بیست بندر کشور، 12 میلیون و 390 هزار و 72 تن بوده که در مقایسه با ماه پیش از آن 5.1 درصد کاهش یافته است. عملکرد تخلیه و بارگیری مردادماه امسال، 13 میلیون و 22 هزار و 661 تن اعلام شده است.

گزارش بارگیری کالاها در بنادر کشور

آمار نشان می‌دهد که در سومین ماه تابستان، میزان کالای اساسی، یک میلیون و 426 هزار و 870 تن، کالای فلزی 743 هزار و 142 تن ، کالای ساختمانی و معدنی، ‌2 میلیون و 930 هزار و 392 تن ، ماشین‌آلات 50 هزار و 75 تن، کود شیمیایی 428 هزار و 444 تن و منسوجات 85 هزار و 754 تن، در بنادر کشور تخلیه و بارگیری شده است. علاوه بر موارد ذکر شده، میزان خرده بار و متفرقه 188 هزار و 259 تن، کالای کانتینری ‌2 میلیون و 735 هزار و 871 تن و فرآورده‌های نفتی نیز 3 میلیون و 801 هزار و 266 تن اعلام شده است. تخلیه و بارگیری انجام شده در 20 بندر کشور، در مجموع، 12 میلیون و 390 هزار و 72 تن اعلام شده است؛ این آمار نشان از عملکرد بنادر کشور در طی شهریور ماه امسال دارد. لازم به ذکر است که اکثر بنادر کشور در شهریور 96 نسبت به ماه پیش از آن، عملکرد منفی داشته‌اند.

.

منبع: iranjibارسال نظر