بهترین کشورها برای راه اندازی کسب و کارهای جدید و فرصت های شغلی

بهترین کشورها برای راه اندازی کسب و کارهای جدید و فرصت های شغلی برخی از بهترین کشورها امکانات و شرایط بهینه ای را برای کارآفرینان و کسب و کارهای جدید فراهم کرده اند؛ فاکتورهای زیادی برای استارتاپ ها مورد نیاز است که این کشورها به خوبی آنها را ارائه می دهند.

بهترین کشورها بسیاری از فاکتورهای اساسی را فراهم می کنند؛ فاکتورهایی مثل:

  • راه اندازی کسب و کار جدید
  • قوانین ساخت و ساز و مجوزهای ساختمانی
  • انرژی الکتریسیته
  • ثبت نام اموال
  • گرفتن اعتبارهای بانکی
  • حفاظت از سرمایه گذاران اقلیت
  • قوانین مالیاتی
  • تجارت در مرزها
  • اجرای قراردادها
  • برطرف سازی پرداخت قرض ها

در مجموع 190 کشور مختلف رتبه بندی شده اند؛ کشورهای سودان جنوبی، ونزوئلا، اریتره و سومالی، پایین ترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند؛ اما بهترین کشورها برای راه اندازی کسب و کارهای جدید کدام ها هستند؟ با تکراتو همراه شوید:

12. استونی – این کشور از رتبه بندی سال 2016، یک رتبه ارتقا یافته است. استونی از نظر ثبت اموال در رتبه 6، برطرف سازی قرض ها در رتبه 42 و سرمایه گذاران اقلیت در رتبه 53 قرار دارد.

12. استونی – این کشور از رتبه بندی سال 2016، یک رتبه ارتقا یافته است. استونی از نظر ثبت اموال در رتبه 6، برطرف سازی قرض ها در رتبه 42 و سرمایه گذاران اقلیت در رتبه 53 قرار دارد.

 

11. تایوان – این کشور از رتبه بندی سال 2016، یک رتبه ارتقا یافته است. تایوان از نظر انرژی الکتریسیته در رتبه 2، گرفتن اعتبار در رتبه 62 و تجارت در مرزها در رتبه 68 قرار دارد.

11. تایوان – این کشور از رتبه بندی سال 2016، یک رتبه ارتقا یافته است. تایوان از نظر انرژی الکتریسیته در رتبه 2، گرفتن اعتبار در رتبه 62 و تجارت در مرزها در رتبه 68 قرار دارد.

10. مقدونیه – این کشور از رتبه 16 سال گذشته به این رتبه ارتقا یافته است. مقدونیه از نظر راه اندازی کسب و کار در رتبه 4 قرار گرفته و رتبه 48 را در ثبت اموال به خود اختصاص داده است.

10. مقدونیه – این کشور از رتبه 16 سال گذشته به این رتبه ارتقا یافته است. مقدونیه از نظر راه اندازی کسب و کار در رتبه 4 قرار گرفته و رتبه 48 را در ثبت اموال به خود اختصاص داده است.

9. سوئد – این کشور از سال گذشته تا به حال در همین مقام باقی مانده است. هرچند که از نظر انرژی الکتریسیته به مقام 6 رسیده و از نظر گرفتن اعتبار در رتبه 75 قرار دارد.

9. سوئد – این کشور از سال گذشته تا به حال در همین مقام باقی مانده است. هرچند که از نظر انرژی الکتریسیته به مقام 6 رسیده و از نظر گرفتن اعتبار در رتبه 75 قرار دارد.

8. ایالات متحده آمریکا – این کشور از سال گذشته یک مقام افت داشته؛ با اینحال، مقام دوم خود در گرفتن اعتبار را حفظ کرده است. آمریکا از نظر سرمایه گذاران اقلیت در رتبه 41 قرار دارد.

8. ایالات متحده آمریکا – این کشور از سال گذشته یک مقام افت داشته؛ با اینحال، مقام دوم خود در گرفتن اعتبار را حفظ کرده است. آمریکا از نظر سرمایه گذاران اقلیت در رتبه 41 قرار دارد.

7. انگلیس – این کشور نیز یک رتبه کاهش داشته است. انگلیس از نظر سرمایه گذاران اقلیت در رتبه 6 و ثبت اموال در رتبه 47 قرار دارد.

7. انگلیس – این کشور نیز یک رتبه کاهش داشته است. انگلیس از نظر سرمایه گذاران اقلیت در رتبه 6 و ثبت اموال در رتبه 47 قرار دارد.

6. نروژ – این کشور نسبت به سال گذشته دو رتبه صعود کرده و از نظر اجرای قراردادها در رتبه 4 قرار دارد. نروژ در بخش مجوزهای ساخت و ساز مقام 43 را به خود اختصاص داده است.

6. نروژ – این کشور نسبت به سال گذشته دو رتبه صعود کرده و از نظر اجرای قراردادها در رتبه 4 قرار دارد. نروژ در بخش مجوزهای ساخت و ساز مقام 43 را به خود اختصاص داده است.

5. کره جنوبی – این کشور از سال گذشته یک رتبه کاهش داشته؛ هرچند که از نظر انرژی الکتریسیته و اجرای قراردادها در رتبه اول قرار دارد. اما از نظر تجارت در مرزها مقام 32 را کسب کرده است.

5. کره جنوبی – این کشور از سال گذشته یک رتبه کاهش داشته؛ هرچند که از نظر انرژی الکتریسیته و اجرای قراردادها در رتبه اول قرار دارد. اما از نظر تجارت در مرزها مقام 32 را کسب کرده است.

4. هنک گنگ – این کشور نسبت به سال گذشته یک رتبه ارتقا یافته است. هنگ کنگ از نظر راه انداز کسب و کار، انرژی الکتریسیته، سرمایه گذاران اقلیت و قوانین مالیاتی در مقام سوم قرار دارد؛ اما مقام 61 را در ثبت اموال به نام خود ثبت کرده است.

4. هنک گنگ – این کشور نسبت به سال گذشته یک رتبه ارتقا یافته است. هنگ کنگ از نظر راه انداز کسب و کار، انرژی الکتریسیته، سرمایه گذاران اقلیت و قوانین مالیاتی در مقام سوم قرار دارد؛ اما مقام 61 را در ثبت اموال به نام خود ثبت کرده است.

3. دانمارک – این کشور اسکاندیناوی از سال گذشته تا به حال یک رتبه سقوط کرده؛ با اینحال رتبه اول خود در تجارت مرزها را حفظ کرده است. دانمارک از لحاظ گرفتن اعتبار در رتبه 32 قرار دارد.

3. دانمارک – این کشور اسکاندیناوی از سال گذشته تا به حال یک رتبه سقوط کرده؛ با اینحال رتبه اول خود در تجارت مرزها را حفظ کرده است. دانمارک از لحاظ گرفتن اعتبار در رتبه 32 قرار دارد.

2. سنگاپور – این کشور نیز در مقایسه با سال 2016، یک رتبه ارتقا یافته و رتبه اول خود در سرمایه گذاران اقلیت را حفظ کرده است. سنگاپور مقام دوم را در اجرای قراردادها و مقام 29 را در برطرف سازی قرض ها به دست آورده است.

2. سنگاپور – این کشور نیز در مقایسه با سال 2016، یک رتبه ارتقا یافته و رتبه اول خود در سرمایه گذاران اقلیت را حفظ کرده است. سنگاپور مقام دوم را در اجرای قراردادها و مقام 29 را در برطرف سازی قرض ها به دست آورده است.

1. نیوزیلند – این کشور همچنان رتبه اول خود را حفظ کرده است. نیوزیلند از لحاظ راه اندازی کسب وکار، قوانین ساخت و ساز، ثبت اموال، گرفتن اعتبار و حفاظت از سرمایه گذاران اقلیت در مقام اول قرار دارد. اما امتیازهای آن در تجارت مرزها اندک بوده و رتبه 55 را به خود اختصاص داده است.

1. نیوزیلند – این کشور همچنان رتبه اول خود را حفظ کرده است. نیوزیلند از لحاظ راه اندازی کسب وکار، قوانین ساخت و ساز، ثبت اموال، گرفتن اعتبار و حفاظت از سرمایه گذاران اقلیت در مقام اول قرار دارد. اما امتیازهای آن در تجارت مرزها اندک بوده و رتبه 55 را به خود اختصاص داده است.

.

منبع: businessinsiderارسال نظر