نشست مشترک مدیران صندوق ضمانت صادرات ایران و اعضا اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران

ظهر روز دو شنبه 16 اردیبهشت 98، نشست مشترک مدیران صندوق ضمانت صادرات ایران و اعضا اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران برگزار شد.

این نشست در حضور دکتر آهویی مدیر کل امور بین الملل وزارت ارتباطات، دکتر احمدیان مدیر کل دفتر نوآوری و سرمایه گذای وزارت ارتباطات، مهندس احمدی مدیر امور مشتریان و روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات، مهندس یوسفی نژاد مدیر صدور بیمه نامه های میان مدت و بلندمدت صندوق ضمانت صادرات، اعضای هیئت مدیره و شرکت های عضو اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران برگزار شد.

این نشست در حضور دکتر آهویی مدیر کل امور بین الملل وزارت ارتباطات، دکتر احمدیان مدیر کل دفتر نوآوری و سرمایه گذای وزارت ارتباطات، مهندس احمدی مدیر امور مشتریان و روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات، مهندس یوسفی نژاد مدیر صدور بیمه نامه های میان مدت و بلندمدت صندوق ضمانت صادرات، اعضای هیئت مدیره و شرکت های عضو اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنایع مخابراتی در شرایط کنونی کشور، موضوعی که نگرانی صادرکنندگان حوزه های مختلف و از جمله فعالان حوزه ICT را فراهم می سازد، وجود ریسک‌های سیاسی و تجاری در روند صادرات آنها است، چرا که تحقق بخشی یا هر یک از این ریسک‌ها موجب عدم وصول وجه کالاهای مرتبط و خدمات صادره از سوی آنها می‌گردد.

عدم وصول بموقع و یا نادیده گرفتن تعهدات مطالبات از خریداران خارجی و از بین رفتن سرمایه ، صادرکننده را در تنگنای مالی قرارداده و منجر به ورشکستگی کامل وی می‌گردد. این نکته مهم در روند صادرات، ریسک در تجارت اعلام می شود. آن چیزی که در ادبیات اقتصادی کشورهای مختلف میبینیم تغییر جایگاه کشورها در تقسیم بندی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) است که موجب شده که صادرکنندگان مقاصد و بازارهای صادراتی شان را به واسطه این تغیر جایگاه کشورها تغییر دهند.

عدم وصول بموقع و یا نادیده گرفتن تعهدات مطالبات از خریداران خارجی و از بین رفتن سرمایه ، صادرکننده را در تنگنای مالی قرارداده و منجر به ورشکستگی کامل وی می‌گردد.

در این نشست که همزمان با تشکیل کمیسیون صادراتی اتحادیه صنعت مخابرات ایران بود و اعضای کمیسیون و دبیر آن با انتخاب و رای گیری اعضا ی اتحادیه صورت پذیرفت، توضیحاتی در خصوص نمایشگاه اربیل عراق و همچنین برنامه های پیش بینی شده جهت حضور در نمایشگاه افغانستان ارایه گردید، سپس حمایت های صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرات، صدور انواع ضمانتنامه اعتباری، تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان توسط مدیران صندوق تشریح گردید.

یکی از مواردی که تاکید صندوق بر رعایت آن توسط صادر کنندگان بود موارد مربوط به اعتبارسنجی خریداران خارجی بود که صندوق آن را جزو یکی از ماموریت های خود عنوان کرد.

یکی از مواردی که تاکید صندوق بر رعایت آن توسط صادر کنندگان بود موارد مربوط به اعتبارسنجی خریداران خارجی بود که صندوق آن را جزو یکی از ماموریت های خود عنوان کرد.

در این نشست بیان شد که ارائه خدمات پوشش بیمه ای صندوق ضمانت صادرات ایران مستلزم ارزیابی دقیق وضعیت اعتباری خریداران است. صندوق ضمانت صادرات ایران ظرف چند سال اخیر، با برقراری ارتباط با موسسات اعتبارسنجی خارجی در سطح بین المللی، امکان دسترسی به اطلاعات اعتباری خریداران خارجی را برای خود فراهم نموده و با تجزیه و تحلیل گزارشات اعتباری واصله، اقدام به تعیین سقف اعتباری خریداران خارجی حسب درخواست صادرکنندگان متقاضی نموده است. انجام فرآیند اعتبارسنجی خریداران خارجی با بررسی توانایی بازپرداخت بدهی خریداران خارجی و تعیین سقف اعتباری، مرحله مقدماتی صدور انواع بیمه نامه های کوتاه مدت (خاص، خرید دین و کل گردش صادرات) و در برخی موارد بیمه نامه های بلند مدت است. این فرآیند در اداره اعتبارسنجی خارجی صورت می پذیرد.

از موارد دیگر که توسط مدیران صندوق ضمانت صادرات بیان شد بیمه نامه خاص صادرات بود که مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در بخشی از این نشست عنوان شد که این بیمه نامه برای آن دسته از صادرکنندگانی صادر می شود که مایلند یک محموله خاص ارسالی برای یک خریدار مشخص را در مقابل خطر عدم دریافت وجه کالای صادراتی، ناشی از بروز ریسک‌های سیاسی و تجاری کشور مقصد بیمه نمایند.

از موارد دیگر که توسط مدیران صندوق ضمانت صادرات بیان شد بیمه نامه خاص صادرات بود که مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

قبل از صدور این بیمه نامه، خریدار خارجی و یا بانک وی مورد اعتبارسنجی قرار گرفته و قرارداد و یا اعتبار اسنادی که قرار است تحت پوشش قرار گیرد، مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت. مبلغ حق بیمه مربوطه با توجه به شرایط سیاسی و تجاری کشور خریدار، نحوه پرداخت، شرایط اعتبار و تاریخ سررسید دریافت وجه محاسبه می گردد. حق بیمه می بایست به صورت ارزی بسته به ارز مندرج در قرارداد به حساب صندوق واریز گردد.

گفتنی است که اعضا انتخاب شده جهت کمیسون صادرات اتحادیه ، اقایان علیرضا منافی (شرکت نامدار) ، سیروس رضایی (شرکت پارس سیستم دلتا) ، آبتین منصوری (شرکت ریزیکو)، عباس ریاضی (شرکت صنعت ارتباط پیشرو) و رضا طالبی (شرکت نقش اول کیفیت) بودند که اقای علیرضا منافی با کسب حداکثر آرا به عنوان دبیر کمیسیون صادرات اتحادیه صادر کنندگان خدمات فنی مهندسی ، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران انتخاب گردیدند.ارسال نظر