استارتاپ شناسه به پورتفو مدیریت ثروت ستارگان پیوست!

شرکت مدیریت ثروت ستارگان که پیش تر خبر سرمایه گذاری‌هایش بر استارتاپ‌های فینتکی از جمله آسان‌بورس، قسطا، رده و … منتشر شده بود، آبان ماه امسال، هشتمین سرمایه گذاری خود در سال 1398 را به نام استارتاپ شناسه معرفی کرد.

شناسه راهکاری است که برای شناسه‌دار و قابل رهگیری نمودن پرداختی‌های اشخاص استفاده می‌شود. شناسه در حقیقت یک راهکار موازی و مکمل است و در کنار سایر روش‌های دریافت و جمع‌‌آوری مطالبات مالی که افراد و سازمان‌ها از آن‌ها استفاده می‌کنند، فرآیند وصول مطالبات را تسهیل می‌کند.

شناسه را می‌توان چهاردهمین عضو فینتکی پورتفو مدیریت ثروت ستارگان به شمار آورد.

شرکت مدیریت ثروت ستارگان همچنان در حال ارزیابی و مذاکره با چندین استارتاپ دیگر مبتنی بر مدل استارزآپ خود است و و متناوبا اخبار سرمایه‌گذاری‌های خود را اعلام خواهد کرد.

.

انتهای رپورتاژ آگهیارسال نظر