جدیدترین مطالب گوناگون

یارانه معیشتی خانوار به حدود ۱۸ میلیون خانوار ایرانی تعلق می‌گیرد. مجموع جمعیتی که تحت پوشش طرح حمایتی معیشتی دولت قرار می‌گیرند حدود ۶۰ میلیون نفر است.

پرینترهای 3D دستگاه‌هایی هستند که نمونه‌های سه بعدی یک الگوی طراحی شده با رایانه را تولید می‌کنند. در این مطلب بهترین پرینترهای سه بعدی 2020 را معرفی کرده‌ایم.

صفحه 1 از 318