جدیدترین اخبار و مقالات اپ کاربردی

این اپ تنها یک برنامه برای اجرای موسیقی نیست، بلکه قطعه های موسیقی شما را تحلیل می کند و نحوه اجرای آن ها را با گیتار، پیانو یا تار به شما نشان می دهد. این اپ برای اشخاصی در نظر گرفته شده است که موسیقی را نه تنها می شنوند بلکه می خواهند نحوه نواختن…

ArtStack یک موزه آنلاین رایگان است که آثار هنری نمایشگاه آن توسط بازدیدکنندگان کنار هم قرار داده می شود. شما می توانید از تصاویر و مجسمه ها عکس بگیرید و این آثار هنری را با دیگران به اشتراک بگذارید. امکان چت کردن با دوستان و دیگر دنبال کنندگان از صحنه جهانی هنر، یقینا به گسترش…

در پازل جدید اعداد The Mesh، باید اعداد را با هم ترکیب کنید تا به حد اکثر امتیاز یعنی 200 برسید. شما همزمان با کسب امتیاز، صور فلکی چینی را هم تکمیل می کنید. یک توتریال کوچک شما را در خصوص روش این بازی راهنمایی می کند: شما باید با ترکیب شش ضلعی ها و…