جدیدترین مطالب دیزنی

بعد از مدتی درگیری حقوقی دیزنی و اسکارلت جوهانسون بر سر پروژه موفق بلک ویدو یا بیوه سیاه، خبر پایان رابطه کاری اسکارلت جوهانسون و دیزنی منتشر شد.

صفحه 1 از 2