تبلیغات مجازی

تبلیغات مجازی یا Virtual Advertising یک تکنولوژی دیجیتال برای وارد کردن تصاویر تبلیغات مجازی به یک برنامه زنده و یا از پیش تهیه شده است که اغلب در مسابقات ورزشی از این تکنیک بهره می‌برند.

این تکنیک اغلب به این دلیل استفاده می‌شود که به پخش کننده‌های تلویزیونی اجازه دهد که پانل‌های تبلیغاتی واقعی را (مثلا همان تبلیغاتی که در زمین فوتبال به نمایش در می آید) توسط عکس‌هایی مجازی جایگزین کرده و تبلیغاتی که مربوط به ناحیه و محل سکونت خودشان است را پخش کنند.

حق و حقوق

تبلیغات در کنار زمین های فوتبال، در اکثر کشورها جزء اموال باشگاه و حق پخش تلویزیونی نیز از اموال پخش کننده یا شبکه تلویزیونی به حساب می‌آید و این بدان معناست که سود حاصل از تبلیغات مجازی متعلق به شبکه‌های تلویزیونی بوده و این کاملا بدیهی است که تعداد بینندگان تلویزیونی بسیار بیشتر از تماشاگران داخل زمین است. همین امر باعث می شود که سود بسیار زیادی نصیب شبکه های تلویزیونی گردد.

تکنولوژی تبلیغات مجازی

تکنولوژی مورد استفاده در تبلیغات مجازی اغلب از فرایندهای خودکار از قبیل تشخیص خودکار محدودیت های زمین مسابقه، تشخیص خودکار قطعی و بریدگی ها، تشخیص سطوح زمین مسابقه، تکنولوژی تحلیل تصویر و ردگیری دوربین و … استفاده می‌کند. تمامی این تکنیک ها و جایگزینی های تصویر مجازی با واقعی نیز کاملا به صورت خودکار انجام می‌شود.

همچنین بخوانید:

واقعیت مجازی واقعیت مجازی شاید بتوان گفت که معنای واقعیت مجازی (VR، Virtual Reality) را بتوان از تعریف هر دو کلمه “واقعیت” و “مجازی”... جزییات بیشتر در تکشنری »

جستجو براساس حروف الفبا