واقعیت مجازی

شاید بتوان گفت که معنای واقعیت مجازی (VR، Virtual Reality) را بتوان از تعریف هر دو کلمه “واقعیت” و “مجازی” برداشت کرد.

تعریف کوچکی از واقعیت چیزی است که ما به عنوان آدمی آن را تجربه می‌کنیم و مجازی نیز را می‌توان به طور خلاصه به قریب و نزدیک بودن به چیزی تعبیر کرد، پس واقعیت مجازی را در واقع چیزی نزدیک به زندگی و واقعیت می‌توان تفسیر نمود.

اما به طور فنی می‌توان گفت، واقعیت مجازی که بعضی مواقع به آن چند رسانه‌ای همه‌جانبه (Immersive Multimedia) نیز می‌گویند، یک محیط شبیه سازی شده سه بعدی کامپیوتری است که به کاربر این اجازه را می‌دهد که با آن تعامل داشته و یا در آن به جستجو و اکتشاف بپردازد. در این تکنیک به نوعی کاربر بخشی از این دنیای مجازی شده و می‌تواند در آن کارهایی را انجام داده و یا اشیایی را دستکاری نماید. اکثر محیط های واقعیت مجازی ابزاری را برای تعامل تصویری با کاربر فراهم می‌کنند، حال آنکه برخی از آن ها با استفاده از حسگرهای صوتی و تصویری گوناگون محیطی واقعی تر را در دسترس کاربر قرار می‌دهند.

علاوه براین، واقعیت مجازی محیط ارتباطات از راه دوری را پوشش می‌دهد که می‌تواند از طریق مفاهیمی مانند حضور از راه دور (Telepresence)، وجود از راه دور (Telexistene) و یا مصنوع مجازی (Virtual Artifact) به کاربر احساس مجازیِ حضور در شرایط خاصی را داده، حال چه از طریق استفاده از دستگاه های استاندارد ورودی مانند کیبورد و ماوس، چه از طریق دستگاه های قالب مرکب (Multimodal) مانند دستکش‌های الکترونیکی و یا تردمیل های چندوجهی.

همچنین بخوانید:

جستجو براساس حروف الفبا