OMPFinex
همین حالا برای دوستان خود به اشتراک بگذارید: واتساپ | تلگرام |

تعرفه اتصال به شبکه رایانش ابری زیرساخت اعلام شد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سقف تعرفه اتصال به شبکه رایانش ابری زیرساخت ارتباطی کشور را برای شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای ارائه دهنده خدمات تلفن ثابت و همراه تعیین کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سقف تعرفه اتصال به شبکه رایانش ابری زیرساخت ارتباطی کشور را برای شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای ارائه دهنده خدمات تلفن ثابت و همراه تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جلسه شماره ۲۱۴ خود تعرفه اتصال به شبکه ابری زیرساخت را بررسی و مصوب کرد که براساس آن، شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شد تعرفه اتصال به سوییچ های ابر زیرساخت را براساس دقایق ترافیک محاسبه و از اپراتورهای تلفن همراه و ثابت دریافت کند.

با توجه به تعریف شبکه مادر مخابراتی در مصوبه ۱۵۶ شورای عالی امنیت ملی و الزام شرکت ارتباطات زیرساخت به حضور در ۱۷۰ نقطه کشور که حضور در ۳۵ نقطه آن ترافیکی خواهد بود، این شرکت موظف شد ظرف مدت ۱۸ ماه، امکانات لازم برای سوئیچ ترافیک محدوده بین این ۳۵ نقطه ترافیکی اعم از نقاط ثابت به ثابت، ثابت به همراه، همراه به ثابت و همراه به همراه را فراهم کند؛ در این راستا تمامی اپراتورهای ثابت و همراه موظف شدند بخش های باقیمانده ترافیک خود را که در حال حاضر امکان سوئیچ آنها از طریق مراکز شرکت ارتباطات زیرساخت وجود ندارد از این پس، صرفا از این طریق سوئیچ کنند.

سقف تعرفه اتصال به شبکه ابری زیرساخت به ازای هر دقیقه ترافیک مکالمه تحویلی از سمت شبکه های ثابت و همراه به صورت بین استانی ۱۲۸.۷ ریال و به ازای هر دقیقه مکالمه تحویلی از سمت شبکه های ثابت و همراه به صورت داخل استانی ۱۱.۷ ریال تعیین شده است.

براساس این مصوبه، در صورت تغییر تعرفه مکالمات ثابت به ثابت بین استانی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سقف تعرفه هر دقیقه ترافیک مکالمه تحویلی از سمت شبکه های ثابت به ابر زیرساخت به صورت بین استانی به نسبت ۳۹ درصد تعرفه ثابت به ثابت بین استانی و سقف تعرفه هر دقیقه ترافیک مکالمه تحویلی از سمت شبکه های ثابت به ابر زیرساخت به صورت استانی به نسبت ۳۹ درصد تعرفه ثابت به ثابت استانی، تعیین شده است.

همچنین در صورت تغییر تعرفه مکالمات تلفن همراه به تلفن ثابت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه تحویلی از سمت شبکه های تلفن همراه به شبکه ابر زیرساخت به صورت بین استانی به نسبت ۲۰ درصد تعرفه همراه به ثابت سیم کارت دائمی و سقف تعرفه هر دقیقه ترافیک مکالمه تحویلی از سمت شبکه های همراه به ابر زیرساخت به صورت استانی به نسبت ۲ درصد تعرفه پایه یک دقیقه مکالمه همراه به ثابت سیم کارت دائمی تعیین شده است.

حداقل تعرفه اتصال به شبکه ابری زیرساخت به ازای هر لینک E۱ داخل استانی یا بین استانی متصل به سوییچ های ابر، مبلغ ۳ میلیون ریال است که باید به عنوان حداقل کارکرد به شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخته شود و در صورتیکه هزینه دقایق به ازای هر لینک E۱ بیش از مبلغ حداقل شود اپراتورها موظف خواهند بود براساس میزان دقایق کارکرد هزینه اتصال را بپردازند.

در این مصوبه حداقل تعرفه اتصال به شبکه ابری زیرساخت به ازای هر لینک STM۱ داخل استانی یا بین استانی متصل به سوئیچ های ابری نیز، ۲۴ برابر تعرفه حداقل E۱ و معادل ۷۲ میلیون ریال تعیین شده است.

.

منبع: mehrnews


عصر تکنولوژی، Techera 

ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |

ارسال نظر