همین حالا برای دوستان خود به اشتراک بگذارید: واتساپ | تلگرام |

راز پروانه ها برای تحول در بهره وری از انرژی خورشیدی

Butterfly iStock 2119741 a close up of a butterfly on a flower

مهندسین دانشگاه اکستر با دنبال کردن و تقلید از موضع یک پروانه که آماده برای پرواز است، به این موضوع پی بردند که می توانند بهره برداری از پنل های خورشیدی را تقریبا 50 درصد افزیش دهند.

پروانه های cabbage white معمولا در روزهای تابستان در سراسر اروپا وجود دارند اما مانند خیلی از انسان ها صبح هنگام از بیرون آمدن، ممانعت می کند. این پروانه قبل از پرواز کردن با استفاده از بال های خود با انعکاس انرژی خورشیدی از روی بدنش عضلات پرواز خود را گرم می کند- عادتی که به عنوان ‘reflectance basking’ شناخته شده است.

این انعکاس با کمک زیر ساخت های خاص بال پروانه باعث می شود که نور خورشید به صورت موثری بازتاب داده شود، با اطمینان از اینکه عضلات با تمام سرعت ممکن گرم شده باشند. در نتیجه cabbage white معروف به این است که در یک روز ابری قبل از دیگر پروانه ها با کمترین نور محیط پرواز می کند.

کارشناس حشرات

یک تیم از موسسه طبیعت و توسعه پرواز و همچنین مرکز بومی شناسی و حفاظت اکستر دریافتند که با به کاربردن شبیه ساز ساختار بال مانند در پنل های خورشیدی و تکثیر مصنوعی لایه بازتاب دهنده با مقیاس بال های پروانه، نسبت قدرت به وزن یک پنل می تواند به اندازه 17 برابر افزایش یابد، و آن را بسیار کارآمد تر کند.

تاپس مالیک راهنمای نویسندگان این مقاله در توصیف این اکتشاف، بیان کرد که :”تقلید زیستی در مهندسی چیز جدیدی نیست.با این حال این تحقیق چند زمینه ایه درست، خط سیر توسعه انرژی خورشیدی کم هزینه را که قبلا انجام نشده بود، نشان می هد.

ریچارد فرنچ-کانستنت سرپرست نویسندگان مقاله اضافه کرد:” نتایج این پژوهش ثابت می کند که Cabbage White تنها یک آفت کلم نیست بلکه در واقع یک حشره است که متخصص برداشت انرژی خورشیدی است.

.

منبع: techradar


عصرتکنولوژی، تکرا

ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |ارسال نظر