ثبت اختراع گوگل برای طراحی شیار انگشت روی گوشی برای جلوگیری از خطر افتادن آن

 ثبت اختراع گوگل برای طراحی شیار انگشت روی گوشی برای جلوگیری از خطر افتادن آن

همیشه افتادن گوشی از دست مسئله ای بوده که کاربران را متحمل هزینه های تعمیر و شاید به طور کل هزینه خرید یک گوشی جدید می کند، تا کنون تولید کنندگان در این راستا پتنت هایی ارائه داده اند، ممکن است به یاد داشته باشید که چند سال پیش اپل پتنتی ثبت کرد که با استفاده از اسپری داخلی یک گاز داخل یک گوشی، باعث می شد هنگام سقوط آن در یک منطقه، آسیب داخلی بسیار کمی ببیند. اما به تازگی یک پتنت جدید توسط گوگل ارائه شده که، در وهله اول از افتادن گوشی شما جلوگیری می کند. این بدان معناست که دیگر به استفاده از گاز برای محافظت از گوشی هنگام ضربه نیازی نیست. چرا که اساسا، با وجود این قابلیت، سقوط اتفاق نمی افتند که نیاز به محافظت وجود داشته باشد.
این پتنت گوگل، ظاهر جدیدی به گوشی های هوشمند می دهد، به این صورت که در قسمت پشتی آنها شیار انگشتان دست ایجاد کرده تا هنگامی که کاربر گوشی را در دست می گیرد، عرق و رطوبت احتمالی آن را خنثی  و از لغزش آن جلوگیری کند.
تنها ویژگی منفی این اختراع، چهره نازیبایی است که به گوشی های هوشمند می دهد. از سوی دیگر، شاید حتی کاربران ترجیح دهند گوشی سقوط کند تا اینکه به این اندازه زشت باشد. و احتمالا از خرید چنین گوشی هایی سرباز می زنند.

.

منبع: phonearena


عصر تکنولوژی، تکراارسال نظر