کاربران فعال ماهانه توییتر، در فصل سوم تنها 4 میلیون افزایش داشته اند

کاربران فعال ماهانه توییتر، در فصل سوم تنها 4 میلیون افزایش داشته اند

ارزش سهام توییتر نسبت به سال قبل کاهش داشته، این کاهش قیمت به کمتر از ارزش IPO رسیده است، البته روند بهبود کندی  در هفته های اخیر داشته است.

کاهش رشد تعداد کاربران و فقدان سود دو کشمکش بزرگ این شرکت بوده اند. تلاش مدیر اجرایی سابق دیک کاستولو برای توجیه سرمایه گذاران در مورد اینکه دستاوردهای توییتر در اصل بسیار بیشتر از دستاوردهایی ست که تعداد کاربران ایجاد خواهد کرد، بی نتیجه ماند، که در نهایت مجبور به کناره گیری شد. یکی از موسسان و مدیر اجرایی اسبق جک دورسی به جایگاه اجرایی خود بازگشت که تغییرات بزرگی برای تیم و محصول آن به همراه داشت. نتایج تا به اینجا اندکی پیچیده اند.
درآمد شرکت معادل 569 میلیون دلار و زیان خالص آن 132 میلیون دلار  گزارش شده است و این در حالی است که برآورد شده بود که شرکت 545 تا 560 میلیون دلار درآمد و 110 تا 115 میلیون دلار سود ناخالص داشته باشد.
مبلغ سود ناخالص نهایی برای ربع سوم سال 142 میلیون دلار بوده است، در نتیجه توییتر از برآورد سود خود پیشی گرفته است. طی پاییز سال گذشته توییتر 361 میلیون دلار درآمد و 175 میلیون دلار زیان خالص داشته است.
اما همزمان با بهبود مالیات شرکتها، رشد آنها به کندی صورت میگ یرد. کاربران فعال توییتر در فصل سوم امسال تنها 4 میلیون بوده اند، که این تعداد در مقایسه با 320 میلیون کاربر ماهانه در مجموع سال است،برآورد سالانه 324 میلیون بوده است، همین موضوع باعث کاهش ارزش سهام شرکت بعد از تنها چند ساعت شده است. در فصل آخر، توییتر 8 میلیون کاربر ماهانه اضافه کرد، اما تمام آنها کاربرانی از سرتاسر دنیا بوده اند، در حالیکه تعداد کاربران آمریکایی ثابت ماند. این موضوع برای توییر مساله زا خواهد بود چرا که عواید تبلیغات آن از کاربران آمریکایی بسیار بیشتر از مناطق دیگر است.
سال گذشته در چنین زمانی نرخ رشد کاربران توییتر نسبت به سال قبل آن 23% بوده است.

.

منبع: theverge


عصر تکنولوژی، تکراارسال نظر