فعالیت ابرنواختری نادر موجب شکل گیری ستاره ای جدید در سال 2022 می شود

فعالیت ابرنواختری نادر موجب شکل گیری ستاره ای جدید در سال 2022 می شود

ما هنوز باید دانسته های زیادی از کیهان و اسرار پنهان آن به دست آوریم، یکی از این پدیده های اسرارآمیز ابرنواخترهای سرخ هستند. فرض بر این است که این پدیده کیهانی که به سبب انفجار سرخ رنگ خود، به این نام خوانده می شود، در نتیجه برخورد ستاره های دوتایی رخ می دهد که سرانجام موجب ادغام این ستاره ها با هم می شود، پدیده ای که حاصل میلیون ها فعل و انفعال کیهانی است. البته این نظریه غالب در مورد این پدیده است، همچنین تاکنون تنها تعداد انگشت شماری از این پدیده مشاهده شده است.

درک ما از این رویداد ستاره ای و همچنین به طور کلی چرخه حیات ستاره ای چنانچه درستی پیش بینی ستاره شناس کالج کالوین، لری مولنار به اثبات برسد، به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. وی باور دارد که موفق  به کشف ستاره دوتایی ای در آستانه ادغام شده که ممکن است در سال 2022 تبدیل به یک ابرنواختر سرخ شود. البته این رویداد چندان مورد هیجان انگیزی برای جامعه علمی محسوب نمی شود، اگرچه این انفجار به قدری پر انرژی خواهد بود که امکان مشاهده آن با چشم غیر مسلح هم وجود خواهد داشت.

پیش بینی پرفسور مولنار پس از سال ها مطالعه ستاره ای به نام KIC 9832227 انجام گرفته است. تحقیقات پر دامنه مولنار نشان می دهد، این دو ستاره تنها سیستمی دو ستاره ای را تشکیل نمی دهند، بلکه به قدری به هم نزدیک بوده که دارای جوی مشترک هستند. در واقع این دو ستاره به قدری نزدیک هستند که مولنار تصور می کند، تنها چند سال تا انفجار ابرنواختری سرخ فاصله داشته باشند. مولنار در این مورد می گوید: “شانس پیش بینی یک انفجار (ابرنواختر) یک در میلیون است!”

به این ترتیب با این هشدارهای وی، ستاره شناسان فرصت منحصر به فردی برای تماشای رویدادی این چنینی را خواهند داشت.

چیز دیگر اینکه، احتمالا نباید منتظر مقاله ی تحقیقاتی علمی در مورد پیش بینی مولنار بمانیم، بلکه در عوض می توانیم به صورت فلکی ماکیان چشم بدوزیم! به این ترتیب اگر پیش بینی مولنار به واقعیت بدل شود، انتشار انرژی این ابرنواختر سرخ، منجر به افزودن ستاره روشن جدیدی در آسمان شب می شود.

.

منبع: engadgetارسال نظر