همین حالا برای دوستان خود به اشتراک بگذارید: واتساپ | تلگرام |

آیا حالات چشم از تکامل احساسی ما سرچشمه گرفته اند؟

حالات چشم نتیجه تکامل احساسات انسان ها هستند
چهره انسان با وجود ترکیبی از ماهیچه های بسیار متنوع، می تواند حالات چهره مختلفی را ایجاد کند، بنابراین تشخیص تصادفی یک حالت؛ همانند بردن دوباره بلیط بخت آزمایی است! با این حال، انسان می تواند تا حدی احساسات اولیه را با توجه به شرایط و پس زمینه های فرهنگی درک کند. در واقع محققان می گویند، این قابلیت بیان و درک حالات احساسی، منشاء تکاملی مشترکی بین همه انسان ها دارد.

براساس مطالعه جدیدی که توسط دانیل لی و آدام اندرسون محققانی از دانشکده بوم شناسی انسانی دانشگاه کرنل انجام شده، این توانایی در نتیجه رفتار و تجربه ما توسعه یافته است. علاوه بر این محققان می گویند، توانایی درک و تفسیر احساسات را می توان در بخش بسیاری مهمی از فیزیولوژی انسان یعنی چشم، جمع کرد.

محققان می گویند، نیاز ما برای بهره بردن از نگاه دزدانه در برخی شرایط خاص، ممکن است، یک نیاز فیزیکی بوده که در نهایت با شرایط اجتماعی خاصی همراه شده است. شاید چشم دقیقا پنجره ای به روح نباشد، اما ممکن است، به درک احساسات دیگران کمک کند.

لی می گوید:”این توانایی به تعبیر داروین، از حالات حسی ما سرچشمه گرفته است و به نظر می رسد، انسان این ویژگی های تکامل یافته را برای عملکرد اجتماعی برگزیده است. “

نمونه ای از نظرسنجی هایی که شرکت کنندگان مطالعه به آن پاسخ می دادند. فکر می کنید، این فرد چه احساسی دارد؟ خوشحال، مشتاق، کنجکاو و یا مطمئن
نمونه ای از نظرسنجی هایی که شرکت کنندگان مطالعه به آن پاسخ می دادند. فکر می کنید، این فرد چه احساسی دارد؟ خوشحال، مشتاق، کنجکاو و یا مطمئن

لی و اندرسون باور دارند، می توان از گشاد یا تنگ کردن چشم، به حالات روحی هیجانی شخص پی برد. آنها می گویند، این حرکات فیزیکی از کارکردهای نوری ضروری سرچشمه گرفته اند. آنها در این مطالعه از 28 شرکت کننده بهره بردند و در مجموع 600  حالت مختلف چهره را مورد بررسی قرار دادند.

 این شرکت کنندگان باید به چشم ها نگاه می کردند و یکی از چهار حالت عاطفی که توسط محققان در اختیار آنها قرار داده بودند را بر می گزیدند. پس از این محققان حالات ذهنی را با ویژگی های خاص چشم مانند، منحنی ابرو و یا چین و چروک اطراف بینی مقایسه کردند.

آنها دریافتند، حالت چشم، همواره بهترین سرنخ برای درک حالت درست چهره است. علاوه بر این، چشم گشاد و یا تنگ، ریشه در انتخاب احساسات خاص دارد. تنگی چشم در اغلب موارد با احساساتی همچون نفرت، سوظن، پرخاشگری و تحقیر همراه است. در همین حال، گشادی چشم، با حالاتی همچون ترس، علاقه و انتظار مرتبط است.

محققان می گویند، دلیل اینکه گشادی و تنگی چشم چنین نقش مهمی دارد این است که چشم، وسیله قدیمی تری برای اطلاعات فیزیکی و در عین حال، ابزار جدیدتری برای انتقال اطلاعات اجتماعی محسوب می شود. تنگی چشم توانایی تشخیص اعمالی که رخ می دهند را بهبود می دهد، به این جهت تنگی چشم با احساساتی همچون ترس و سوظن مرتبط است.

برخی افراد خصوصا هنرپیشه ها، قادر به ایجاد ترکیب ناهمگون و منحصر به فردی از حالات چهره در زمانی به نسبت محدود هستند، وینونا رایدر یکی از این دست هنرپیشه هاست که به جهت حالات چهره جالبش به یک میم اینترنتی تبدیل شده است
برخی افراد خصوصا هنرپیشه ها، قادر به ایجاد ترکیب ناهمگون و منحصر به فردی از حالات چهره در زمانی به نسبت محدود هستند، وینونا رایدر یکی از این دست هنرپیشه هاست که به جهت حالات چهره جالبش به یک میم اینترنتی تبدیل شده است

محققان این مطالعه همچنین مشاهدات جالب دیگری را در مطالعه خود انجام دادند. آنها دریافتند، زنان به نسبت مردان توانایی بهتری برای تشخیص درست احساسات از روی چشم دارند. در تشخیص احساسات خاص، زنان در درک احساساتی همچون تعجب، ترس و مقصر بودن بهتر بودند و مردان در درک خصومت ها و خواسته ها.

او می گوید:”این حالات با وجود تفاوت های فرهنگی در جهان، از تشابهات بزرگی در بین انسان ها برخوردارند. در این مورد باید به نظریه تکاملی داروین رجوع کنیم که بیان می کند، حالات چهره ما در راستای عملکردی حسی تکامل یافته اند. به عبارت دیگر، گشادی چشم در هر جای جهان، به نسبت حساسیت به نور ارتقا یافته است.”

لی می گوید که در حالی که هدف از این مطالعه درک بهتر انسان است، اما او مایل است از یافته هایش در سیستم های پیشرفته و رباتیک استفاده شود. در واقع این توانایی می تواند برای یادگیری ماشینی مورد استفاده قرار گیرد و به مهندسان برای طراحی ربات هایی که قادر به درک احساسات انسانی هستند کمک کند.

.

منبع: inverse

ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |ارسال نظر