ابرآتشفشان ایتالیا و پایان عصر نئاندرتال ها

دسته بندی: علمی , موضوعات
 • ابرآتشفشان ایتالیا و پایان عصر نئاندرتال ها
  حدود ۴۰  هزار سال قبل، آخرین گروه های نئاندرتال ها در اروپا پرسه می زدند. در آن زمان، با وجود ورود هوموساپینس ها (انسان های هوشمند) به قلمروی نئاندرتال ها، اوضاع برای آنها سخت و سخت تر می شد.

  این زمانی بود که ابرآتشفشان کامپی فلگری فوران کرده بود. این فوران ۱۱۲ کیلومترمکعب ماگما را به بیرون پرتاب کرد و زمینی به بزرگی ۲.۲۵ میلیون کیلومتر مربع را از مواد مذاب پوشاند. این بزرگترین فوران اروپا طی ۲۰۰ هزار سال گذشته بود. امروز، محققان می گویند، ممکن است، ابرآتشفشان ایتالیا دوباره فعال شود و فاجعه دیگری رخ دهد.

  اما در زمان این فوران بزرگ که ایگنیمبریت کامپانین نامیده می شود، آتشفشان هیچ خطری برای نئاندرتال های منطقه نداشته است. تا آنجایی که می دانیم، باقی جمعیت نئاندرتال ها به اندازه کافی از آتشفشان فاصله داشته اند تا مستقیما شاهد فوران نباشند. اگر چه واضح است که تاثیر آن را دیده و احساس کرده اند.

  به گفته بنیامین بلک:”غروب آفتاب به دلیل سولفور موجود در جو زمین، تا یک سال پس از فوران  به رنگ قرمز تیره در می آمد، تصور کنید، دیدن چنین چیزی چقدر شگفت انگیز بوده است.”

  بلک آتشفشان شناسی است که به تازگی به همراه همکارانش، اثرات زیست محیطی و آب و هوایی این فوران بزرگ را شبیه سازی کرده و دریافته اند، فوران بین ۵۰ تا۲۵۰ میلیون تن دی اکسید گوگرد را به استراتوسفر زمین روانه کرده و منجر به باران های اسیدی و کاهش دمای هوا در بخش هایی از اروپا، آسیا و شمال امریکا شده است.

  بلک می گوید:”انسان ها و نئاندرتال ها، حتی اگر در فاصله ای خیلی دور از آتشفشان زندگی می کرده اند، قطعا تا چندین سال پس از فوران شرایط دشوار و غیر معمولی را تجربه کرده اند.”

  آخرین سکونت نئاندرتال ها در اروپا به طرز مشکوکی با فوران کامپانین ایگنیمبریت همزمان بوده است، چیزی که بحث های زیادی را در جامعه علمی بر انگیخته است. اما تحقیقات بلک و دیگر محققان نشان می دهد، اگر فوران آتشفشان حکم میخی بر تابوت نئاندرتال ها را داشته، تنها به این دلیل بوده که جمعیت آنها به سراشیبی رسیده بود.

  آخرین جمعیت های نئاندرتال های اروپا ممکن است، با آب و هوایی سرد مواجه شده باشند

  آخرین جمعیت های نئاندرتال های اروپا ممکن است، با آب و هوایی سرد مواجه شده باشند

  بلک می گوید:”وضعیت نئاندرتال ها در زمان فوران آتشفشان کمپی فلگری، وخیم بوده است. عموزاده های انسانی آنها پیوسته بیشتر به سرزمین های آنها تجاوز می کردند و قلمروی نئاندرتال ها در آن زمان ناچیز بود.”

  تحقیقات بلک نشان می دهد، بدترین تاثیر آب و هوایی در ناحیه ای دور از محل زندگی انسان ها و نئاندرتال ها، در قسمت شرقی اروپای فعلی و در روسیه امروزی رخ داده است، جایی که دمای سالانه تا نه درجه سانتیگراد کاهش یافته است. بخش هایی از اروپا که در آن انسان ها برای قلمرو و منابع در رقابت بودند، احتمالا بین سه تا پنج درجه کاهش دما داشته است. این شرایط مطمئنا برای زندگی دشوار بوده است، اما غیر قابل بقا نبوده، چرا که هومو سایپنس ها در همین شرایط زندگی کرده اند و قادر به بقا بوده اند.

  بلک توضیح می دهد:”دشوار است، حدس بزنیم، جمعیت نئاندرتال ها در زمان فوران کامپانین ایگنیمبریت، تا چه حد کاهش یافته بود. می دانیم که نئاندرتال ها از از لحاظ شرایط اکوسیستم و جمعیت وضعیت دشواری داشته اند و این امکان وجود دارد که این فوران نئاندرتال ها را به وضعیت بحرانی رسانده باشد.”

  در حالی که قطعا تحقیقات جدید، نگرانی خود از پتانسیل تخریب کامپی فلگری را به خوبی نشان داده اند، فوران جدید ابرآتشفشان قریب الوقوع است. مقامات ایتالیایی سطح خطر را از وضعیت سبز به زرد تغییر داده اند، یعنی، نیاز به نظارت و مطالعه بیشتری وجود دارد.

  با این حال، اگر این آتشفشان، دوباره فعال شود، عواقب آن ویرانگر خواهد بود. امروز، بیش از نیم میلیون نفر در مجاورت آتشفشان در کلادرا در فرورفتگی که پشت فوران کامپانین ایگنیمبریت واقع است، زندگی می کنند.

  با وجودی که حیات دوباره ابرآتشفشان بقای گونه ما را تهدید نمی کند، اما یک فوران بزرگ قطعا وضعیت سیاره و ساکنان آن را همچون ۴۰ هزار پیش که برای اجداد ما رخ داد، وضعیت وخیمی را به وجود می آورد.

  .

  منبع: inverse


  مطالب مشابه


  مطالب پیشنهادی از سراسر وب

  نظر خود را در مورد این پست ارسال فرمایید.