آیا فسیل های ماستودون تاریخ تکامل انسان را بازنویسی می کنند؟

آیا فسیل های ماستودون تاریخ انسان را بازنویسی می کنند؟

محققانی که مشغول مطالعه کشفیات یک سایت باستان شناسی در سن دیگو، کالیفرنیا هستند، موفق به کشفی شده اند که به باور آنها، شواهدی از حضور انسان در شمال آمریکا را آشکار می کند که 100 هزار قدیمی تر از برآوردهای پیشین است. بر اساس فرضیه های پیشین، اولین انسان ها حدود 25 هزار سال قبل پای به شمال قاره آمریکا گذاشته اند.

یافته های این محققان روز گذشته در نشریه نیچر منتشر شده است. میکل وینتر پدرسن، متخصص ژنتیک جغرافیایی از دانشگاه کپنهاگ، دانمارک، می گوید: “اگر این (فرضیه) به اثبات برسد، زمینی که روی آن ایستاده ایم تکان خواهد خورد، نه برای همه باستان شناسان بلکه برای همه محققان علاقه مند، تحولی عظیم محسوب می شود. ”

بر اساس این مقاله، تجدید نظر در جدول زمانی از روی مجموعه ای از استخوان های ماستودون (با تاریخ ‌نگاری اورانیوم توریوم) انجام شده که نشانه هایی از انسان را خود دارند. در این سایت باستان شناسی که برای اولین بار در دهه1990 کشف شد، محققان بخش هایی از استخوان ها و دندان های یک ماستودون را یافته بودند. ماستودون پستاندار منقرض شده ای است که وابستگی دور با فیل های امروزی دارد.

این تصویر سطوحی را روی استخوان ماستودون نشان می دهد که محققان می گویند، به وسیله انسان ایجاد شده اند
این تصویر سطوحی را روی استخوان ماستودون نشان می دهد که محققان می گویند، به وسیله انسان ایجاد شده اند

اما به جای تنها علائم فروپاشی در استخوان ها، به نظر می رسد، بسیاری از قطعات استخوان ها مدت کوتاهی پس از مرگ حیوان ایجاد شده اند. این نشان می دهد، چیزی بیش از فرآیندهای طبیعی در کار بوده اند. علاوه بر این، به نظر نمی رسد، استخوان ها به خودی خود مدفون شده باشند.

در میان بقایای ماستودون، محققان اشیایی یافته اند که به باور آنها نمونه ای از چکش ها و سندان های سنگی باستانی هستند، دو ابزاری که انسان های اولیه در آفریقا  1.7 میلیون سال پیش از آن استفاده می کرده اند. این اشیاء دارای ساییدگی و شکستگی هایی هستند که محققان می گویند، نمی توانسته اند بر اثر فرآیندهای زمین شناسی ایجاد شده باشند.

ریچارد فولگار، باستان شناسی از دانشگاه استرالیا ولنگونگ، می گوید: “در بسیاری از سایت های باستان شناسی شواهدی وجود دارد که نشان می دهد، استخوان ها با چکش و یا سندان کوبیده شده اند. مورد جالب توجه در این سایت باستان شناسی، شناسایی نوع چکش و سندان های مورد استفاده است.”

همه این شواهد به گفته فولگار، شواهد قطعی هستند که نشان می دهد، انسان در زمان مرگ ماستودون در این منطقه حضور داشته است.

البته همه محققان با فرضیه حضور انسان موافق نیستند. مایکل واترز، مدیر مرکز مطالعات نخستین آمریکایی ها در دانشگاه تگزاس ای اند ام، می گوید، با وجودی که استخوان های کشف شده در این سایت باستان شناسی فوق العاده اند، اما حضور انسان را ثابت نمی کنند.

محققان این استخوان ها و دندان های یک ماستودون را در سایت باستان شناسی در سن دیگو، کالیفرنیا یافته اند.
محققان این استخوان ها و دندان های یک ماستودون را در سایت باستان شناسی در سن دیگو، کالیفرنیا یافته اند.

او در ادامه می گوید:”نسبت به این موضوع تردید دارم، شواهد فوق العاده قطعی برای اثبات این موضوع مورد نیاز است.”

علاوه بر این، شواهد ژنتیکی نشان می دهند، نخستین انسان ها پیش از این 25 هزار سال قبل به این منطقه نیامده بودند.

میکل پدرسن، محققی که در مطالعات زیادی در مورد چگونگی و زمان ورود اولین انسان ها به آمریکای شمالی حضور داشته، می گوید: “از لحاظ شواهد ژنتیکی، هیچ شواهد قطعی در این مورد وجود ندارد.”

اما او اضافه می کند: “به عنوان یک دانشمند همیشه باید ذهن بازی داشته باشد، چنین فرضیه ای غیرممکن نیست، بلکه حتی می تواند بسیار هیجان انگیز باشد. اما هنوز هم نیاز به شواهد کاملی تری داریم.”

.

منبع: sciencealertارسال نظر