گوشی های هوشمند ما می توانند حالت چشمانمان را تغییر دهند!

گوشی های هوشمند ما می توانند حالت چشمانمان را تغییر دهند!

هنگامی که تلویزیون ساخته شد و یا هنگامی که مانیتورهای کامپیوترهایمان ساخته شد، همواره دانشمندان به ما هشدار می دادند که استفاده بیش از حد از آن ها می تواند به چشمان ما آسیب زده و همواره تاکید می کردند که کاربران فاصله خود را از این دستگاه ها حفظ کنند.

حال با پیدایش دستگاه های قابل حمل اعم از گوشی های هوشمند، تبلت ها و غیره، درست مانند این است که همواره یک تلویزیون و یا مانیتور در جیب های خود داشته و با خود حمل می کنیم، صبح و شب از آن ها استفاده کرده و تقریبا در اکثر مواقع نیز این دستگاه ها در جلوی چشمان ما قرار دارد.

با توجه به این توضیحات، در طول چند سال اخیر به راحتی می توانستیم نتیجه بگیریم که این دستگاه ها می توانند به چشم هایمان آسیب بزنند، اما به نظر می رسد که این آسیب پا را فراتر گذاشته و پژوهشگران مطالب عجیب تری نیز در رابطه با استفاده از گوشی های هوشمند بیان می کنند.

براساس گزارش منتشر شده در وب سایت Wired، به نظر می رسد اصرار بیش از حد ما به استفاده از گوشی های هوشمند می تواند حالت چشمانمان را تغییر دهند!

دکتر چشم پزشک، اندرو باستاوروس در این خصوص می گوید:

 افراد بیشتری نسبت به دهه گذشته نزدیک بین خواهند شد. پیامدهای این موضوع فقط این نیست که مردم بیشتری از عینک استفاده می کند، بلکه این امر موقعیتی پاتولوژیک بوده و باید آسیب شناسی شود.

در حالی که دکتر باستاوروس صراحتا بیان نمی کند که مقصر اصلی این داستان دستگاه های موبایل ماست، اما دقیقا نیز نمی داند که چگونه می تواند این اتفاق بیافتد.

باستاوروس در ادامه می افزاید:

تئوری اولیه بیان می کند که مردم این روزها به واسطه استفاده از گوشی های هوشمند، از فاصله نزدیک تری به مطالب مطالب مورد نیاز خود می پردازند و این موضوع چشم هایمان را تشویق می کند تا برای پاسخگویی به نیازهای زیست محیطی، نزدیک بین شوند. همچنین شواهد روشنی وجود دارد که نشان می دهد این موضوع می تواند به سرعت تبدیل به یک واکنش ژنتیکی یا زیست محیطی شود.

به هر حال درباره اینکه استفاده بیش از حد از گوشی های هوشمند که این روزها تقریبا گریبان گیر همه اقشار جامعه شده، می تواند مضرات بیشماری روی مکانیزم بدن و علی الخصوص چشم هایمان داشته باشد، جای هیچ بحثی وجود ندارد؛ اما اینکه این آسیب تا چه میزان می تواند بنیادین بودی و یا باعث واکنش های ژنتیکی در بشر شود، جای بحث بسیار دارد.

در انتها باید گفت درست است که دکتر باستاوروس ما را به دلیل استفاده بیش از حد از گوشی های هوشمند سرزنش نکرد، اما این احتمال وجود دارد که آیندگان ما به دلیل تغییر ساختار بیناییشان، به شدت اجداد خود را مورد شماتت و سرزنش قرار دهند. نظر شما در این‌باره چیست؟

منبع: ubergizmoارسال نظر