جزئیات بسته های جدید ترکیبی اینترنت و مکالمه مخابرات؛ اجرای آزمایشی در قم و مازندران

جزئیات بسته های جدید ترکیبی اینترنت و مکالمه مخابرات؛ اجرای آزمایشی در قم و مازندرانمعاون تجاری شرکت‌ مخابرات ایران در مورد جزئیات بسته های جدید ترکیبی اینترنت و مکالمه ماهانه سخن گفت. وی ادامه داد که این بسته‌ها در 3 قیمت 7.5، 10 و 22 هزار تومان هستند و اعلام نمود که قرار است تا این مدل به صورت آزمایشی از اول مهر در دو استان قم و مازندران اجرا شود.

سمیع الله صادقی در مورد جزئیات بسته های جدید ترکیبی اینترنت و مکالمه مخابرات سخن گفت و ادامه داد که از فردا اول مهر، تعرفه‌های جدید اینترنت شرکت‌ مخابرات به صورت آزمایشی در دو استان مازندران و قم ارائه می‌شوند.

به گفته معاون تجاری شرکت‌ مخابرات ایران، این 3 بسته ارائه شده، هر یک شامل 4 سطح سرعت هستند؛  2 مگابیت برثانیه، 8 مگابیت بر ثانیه، 16 مگابیت بر ثانیه و 50 مگابیت برثانیه.

بررسی جزئیات بسته های جدید ترکیبی اینترنت و مکالمه

معاون تجاری شرکت‌ مخابرات ایران، قیمت بسته اول را ماهانه 7500 تومان اعلام کرد و ادامه داد که این بسته شامل ترافیک داخلی (کشوری) با میزان استفاده دلخواه (تعیبری از اینترنت نامحدود) است.

به گفته صادقی قیمت بسته دوم، ماهانه 10 هزار تومان است. این بسته نیز شامل ترافیک داخلی (کشوری) همراه با میزان استفاده دلخواه است که مکالمه داخل استانی به میزان دلخواه (تعیبری از اینترنت نامحدود) را نیز داراست.

و اما معاون تجاری شرکت مخابرات ایران، قیمت بسته سوم را ماهانه 22 هزار تومان اعلام نمود. این بسته شامل 10 گیگ ترافیک بین‌الملل، ترافیک داخلی (کشوری) با میزان استفاده دلخواه است و 60 دقیقه مکالمه بین استانی رایگان و 30 دقیقه مکالمه ثابت به همراه اول رایگان دارد.

به گفته صادقی هر سه بسته دارای 4 سطح سرعت 2 مگابیت برثانیه، 8 مگابیت بر ثانیه، 16 مگابیت بر ثانیه و 50 مگابیت برثانیه هستند که در بسته سوم قیمت‌ها به ترتیب شامل 22 هزار تومان، 31 هزار تومان، 40 هزار تومان و 50 هزار تومان هستند.

وی همچنین در مورد سه نوع ترافیک متصور شده سخن گفت، نوع اول را ترافیک TCI که ترافیک سایت‌ها‌ی هاست شده در مخابرات است اعلام نمود.

نوع دوم را ترافیک کشوری بیان کرد و ادامه داد که در داده‌های برخی ارائه دهندگان محتوا در شرکت زیرساخت هاست می‌شوند و نوع سوم را ترافیک بین‌الملل معرفی نمود.

شرایط اتمام ترافیک بین‌الملل

به گفته صادقی پس از اتمام ترافیک بین‌الملل، مشتری می‌تواند مشخص کند که پس از پایان ترافیک، مصرف حجم بین‌الملل قطع شود یا نه.

اگر کاربر بخواهد پس از پایان حجم تعریف شده، سرویس قطع نشود، پس از پایان حجم باید کاربر اقدام به خرید بسته‌های حجمی نماید یا استفاده از ترافیک بین‌الملل را ادامه دهد و متعهد شود که در پایان دوره به ازای مصرف هر گیگابایت اینترنت 1800 تومان خواهد پرداخت.

جدول جزئیات بسته های جدید ترکیبی اینترنت و مکالمه مخابرات به صورت زیر است:

شماره قیمت ماهانه به تومان ویژگی‌ها سطح سرعت‌
بسته نوع اول 7.5 ترافیک داخلی به میزان دلخواه (غیرمحدود) (شامل ترافیک کشوری، مخابرات و 500 سایت داخلی اعلامی)  در 4 سطح سرعت 2 مگ، 8 مگ، 16 مگ و 50 مگ با قیمت‌های متفاوت
بسته نوع دوم 10

ترافیک داخلی به میزان دلخواه (شامل ترافیک کشوری، مخابرات و 500 سایت داخلی اعلامی) +مکالمه داخل استانی به میزان دلخواه (غیرمحدود)

در 4 سطح سرعت 2 مگ، 8 مگ، 16 مگ و 50 مگ با قیمت‌های متفاوت

بسته نوع سوم 22

ترافیک داخلی به میزان دلخواه (شامل ترافیک کشوری، مخابرات و 500 سایت داخلی اعلامی) +مکالمه داخل استانی به میزان دلخواه+ 60 دقیقه مکالمه بین استانی (رایگان)+ 30 دقیقه مکالمه ثابت به همراه اول (رایگان)

​در 4 سطح سرعت 2 مگ، 8 مگ، 16 مگ و 50 مگ به ترتیب با قیمت‌های 22، 31، 40 و 50 هزار تومان ماهانه

.

منبع: farsnewsارسال نظر