جلسه “پیش‌رویداد” استارتاپ ویکند کانی آپ

جلسه ”پیش‌رویداد“ استارت‌آپ ویکند ”کانی‌آپ“ در حوزه سنگ‌های تزیینی و ساختمانی در تاریخ 02/02/97 در دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین برگزار شد.

در این جلسه اساتید دانشگاه، مدیران و مشاوران شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب و همچنین دانشجویان حضور داشتند. جلسه با خیرمقدم و توضیحات آقای دکتر مسعودی (معاون پژوهشی دانشکده علوم زمین) آغاز و در ادامه توضیحاتی در خصوص استارت آپ‌ها، کسب و کار در حوزه سنگ‌، فرایند برگزاری رویداد و نوآوری در صنعت سنگ توسط مدیران و مشاوران شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب ارایه شد.

در این جلسه در مورد تجارب مشابه مواردی ابراز و جمع بندی جلسه توسط آقای مهندس صیقلی (قائم مقام مدیرعامل) صورت گرفت.

جلسه با سوالات دانشجویان و پاسخ به آنها پایان یافت. شایان ذکر است رویداد اصلی در تاریخ 19/02/97 تا 21/02/97 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد. هدف از رویداد مفاهمه، تعامل و هم‌افزایی در خصوص رویداد استارت‌آپ ویکند ”کانی‌آپ“ بود.

 

بیشتر بخوانید:ارسال نظر