تحول در بازار بورس ایران با شرکت های دانش بنیان

ایجاد بورس های‌تک و کنار زدن شرکت های سنتی در این بازار می‌تواند به زودی محقق شود. معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی از تحول در بازار بورس ایران با وجود شرکت های دانش بنیان می‌گوید.

علیرضا دلیری در نشست کاربردی پاسخگویی به مسائل مالی با شرکت‌های دانش‌بنیان و آشنایی با فرآیندهای پذیرش در فرابورس گفت: تکلیف معاونت علمی فراهم کردن بستر آسان و با بروکراسی کمتر برای بخش خصوصی است. این معاونت نه تنها به دنبال دخیل بودن در تولیدات نیست بلکه حتی تلاش ندارد اختیارات بخش‌های دولتی را به بخش‌های خصوصی منتقل کند.

شرکت های دانش بنیان عامل تحول در بازار بورس ایران

دلیری در ادامه می‌گوید: با وجود پیچیدگی‌های خاص در بروکراسی کشور نیاز به سیستمی روان به‌صورت آنلاین داریم تا به کشوری پویا تبدیل شویم. در حقیقت معاونت علمی در حال آسیب‌شناسی است تا موانع فعالیت بخش خصوصی را رفع کند. از جمله اقدامات این معاونت حذف مراحل مختلف دریافت مجوز است.

او از جمله نیازهای بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان به «تأمین مالی» اشاره کرد و گفت: به اعتقاد بنده، دریافت وام نیاز اولیه شرکت های دانش بنیان نیست و از جمله نیازهای آخر فرآیند حمایت قرار می‌گیرد. چراکه اگر نیازهای اولیه را به خوبی پیش ببرید تامین مالی به دنبال آن حل خواهد شد.

وی بیان کرد: در موضوع تأمین مالی راه‌های مختلفی طی شده و تا امروز به نتیجه رسیده‌ایم که درصد بالایی از شرکت‌های دانش‌بنیان برای تأمین مالی نیاز به تسهیلات ندارد. در مرحله نخست باید سرمایه‌گذار در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گیرد. از جمله بسترهایی که تأمین مالی در آن پایدار است می‌توان به «بازار سرمایه» اشاره کرد. زیرا با دوره سررسید مواجه نیستیم.

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی افزود: در تامین مالی از راه عرضه سهام تأخیر موجب به اجرا گذاشتن تضمین‌ها نخواهد شد. به همین منظور شرکت‌ها تا زمانی که به خوبی پا نگرفته‌اند نباید این دغدغه را برای خود ایجاد کنند. در اصل نیز رشد شرکت‌ها در بازار سرمایه بسیار بالاتر از تأمین مالی از طریق بانک و صندوق‌ها خواهد بود.

وی با اشاره به عملکرد تابلو SMEها و دانش‌بنیان در بورس گفت: برخی شرکت‌ها که در این تابلو جای گرفته‌اند با رشد فزاینده‌ای مواجه شده‌اند. به این صورت که شرکت حدود ۲۰ درصد از سهام خود را از دست می‌دهد اما با این کار با رشد بیش از سهام ۱۰۰ درصدی از  ۸۰ درصد سهام باقیمانده مواجه می‌شود. با این مزیت که در این فرآیند زمان سررسید وجود ندارد و نیاز نیست نگران بازپرداخت سرمایه باشند.

دلیری ریسک در شرکت‌های دانش‌بنیان را امری طبیعی دانست که در عین ریسک بالا همواره در حال رشد هستند. این خود ویژگی‌ای است که سهامداری را برای آنها توجیه‌پذیرتر می‌کند. شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با تمرکز بر بخش تحقیق و توسعه پایداری خود را حفظ کنند و درعین‌حال در تابلو بورس با شرکت‌های سنتی متفاوت باشند.

وی دغدغه شرکت های دانش بنیان را دغدغه افشا اطلاعات عنوان کرد و توضیح داد: شرکت‌های دانش‌بنیان به علت معافیت مالیاتی ۱۵ ساله از این دغدغه مبرا هستند. بااین‌وجود ۵۰ درصد هزینه‌های که شرکت‌ها باید برای تکمیل پرونده خود به کارگزارها پرداخت کنند از طریق معاونت علمی تأمین می‌شوند.

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی گفت: در شرایطی که بازار بورس با رویکرد منفی مواجه بود، شرکت‌های دانش‌بنیان رشد مثبت خود را حفظ کرده بودند. لذا حتی تابلو شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند شاخص‌ها را تغییر دهد. این روند می‌تواند به طریقی رشد پیدا کند که شرکت‌های سنتی از تابلوهای بورس حذف شوند و بعد از زمانی با بورس های‌تک مواجه باشیم.

اخبار داخلی را با تکراتو دنبال کنید.ارسال نظر