جدیدترین مطالب اتومبیل

نحوه ثبت نام کارت سوخت المثنی اعلام شد. بر این اساس افرادی که کارت سوخت خودرو و یا موتورسیکلت آنان مفقود شده است، باید سریعا برای دریافت کارت سوخت المثنی اقدام کنند. کارت سوخت جدید به ۳ روش قابل دریافت است.

صفحه 2 از 225