جدیدترین مطالب بازی و سرگرمی

سرویس رادار گیم توسط وزارت ارتباطات معرفی شد. این سرویس به‌منظور کاهش پینگ بازی‌های آنلاین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

صفحه 1 از 139