جدیدترین اخبار و مقالات ابر نو اختر

ستاره شناسان روند انفجار یک کوتوله ی سفید و تبدیل آن به یک نو اختر را مشاهده کردند. زمانیکه یک ستاره منفجر می شود، دانشمندان تلاش می کنند تا تلسکوپ های خود را در آن مسیر تنظیم کنند تا شاید زاویه ای از انفجار را شاهد باشند. این یکی از روش های مناسب برای یادگیری…

ابر نو اختر ی که 570 میلیارد برابر بیشار از خورشید درخشندگی دارد، باعث شگفتی اخترشناسان شد. تیمی از اخترشناسان سراسر جهان به کمک شبکه ی تلسکوپی ASASSN، توانستند جرمی بسیار نورانی را کشف کنند. ادامه ی این تحقیات به کشف قدرتمندترین ابر نو اختر شناخته شده، منجر شد. به اعتقاد اخترشناسان، هیچگاه شاهد وقوع…

دانشمندان زمان و محل دقیق انفجار عظیم یک ستاره ی غول پیکر (supernova) را از آغاز تا پایان وقوع تعیین کردند. سوپرنوا یا ابرنوستاره دارای نور متغیر و صد برابر روشن تر از خورشید است. اولین پیش بینی در مورد سوپرنوا بر مبنای تصاویر تلسکوپ هابل در سال 2014 ، تحت عنوان” انفجار چهار ستاره…