جدیدترین مطالب اخبار علمی ایران

نانوکاتالیزورهای صنایع پتروشیمی ، تولید محققان کشور هستند که موفق شدند با استفاده از نانوذرات پالادیوم، آنها را تولید کنند. این طرح در برنامه نانو مچ ستاد توسعه فناوری نانو، برای تجاری‌سازی مورد پذیرش قرار گرفته و مسیر تجاری‌سازی را طی کرده است.