جدیدترین مطالب اخبار گوناگون

تکامل و تاریخچه ساخت اندام های مصنوعی (Prosthesis) از اهرام باستان تا جنگ جهانی اول، نمونه‌ای از عزم انسان برای پیشرفت و بهتر شدن بوده است. پیشرفت اندام‌های ساختگی بدن انسان، طولانی و تاریخی است؛ اما اعضای ساختگی بدن چگونه در طول تاریخ شکل گرفته‌اند؟

اغلب ما انتظار نداریم که خلاقیت و نبوغ به صورت ناگهانی، همچون برخورد صاعقه به فرد یا خوردن ضربه شدید به سر بوجود بیاید و فردی عادی را ناگهان به نابغه‌ای تبدیل کند، اما واقعیت این است که چنین امکانی وجود دارد. موارد زیادی از نبوغ‌های ناگهانی گزارش شده است. این مطلب داستان این نوابغ…

نمایش چهره بدهکاران چینی بر پرده سینما در چند روز گذشته به تیتر بسیاری از سایت‌ها و خبرگزاری‌های دنیا بدل گشت. در این مطلب به شیوه رسوایی بدحسابان بانکی در چین پرداخته شده و این سوال مطرح است که آیا این روش‌ها در ایران نیز کارایی خواهند داشت؟

صفحه 1 از 49