جدیدترین مطالب اسنپ

اسنپ بایک یکی از برنامه‌های جدید سرویس درخواست خودرو اسنپ محسوب می‌شود که به نیاز مسافرینی که معمولا برای رسیدن به مقصد عجله زیادی دارند، پاسخ داده و از نظر قیمتی نیز هم‌قیمت سرویس اسنپ معمولی است.

صفحه 1 از 5