coinex
otetmarket
راهنمای خرید تکراتو

هکرهای روسی به شبکه نظامی غیر محرمانه ایالات متحده نفوذ کردند

ارتش ایالات متحده آمریکا از یکی از شبکه های نظامی غیر محرمانه خود که اوایل امسال توسط هکرهای روسی مورد نفوذ قرار گرفته بود رونمایی کرد، کسانی که قبل از آنکه شناخته شوند، توانسته بودند چندین ساعت به شبکه دسترسی پیدا کنند.

ارتش ایالات متحده آمریکا از یکی از شبکه های نظامی غیر محرمانه خود که اوایل امسال توسط هکرهای روسی مورد نفوذ قرار گرفته بود رونمایی کرد، کسانی که قبل از آنکه شناخته شوند، توانسته بودند چندین ساعت به شبکه دسترسی پیدا کنند.

وزیر دفاع، اش کارتر (Ash Carter) گفت که سیستم هایشان این نفوذ را بعد از اینکه این هکرهای روسی از طریق یک روش آسیب پذیری قدیمی که بدون پچ باقی مانده بود، توانسته بودند که به شبکه دسترسی پیدا کنند. کارتر از این واقعه استفاده کرد تا نشان دهد که تحدیدهای سایبری رو به افزایش بوده و ارتش نیازمند توانایی مقابله و پاسخگویی به این تحدیدهاست.

وزیر دفاع هشدار داد که ایالات متحده آمادگی دفاع از شبکه های آمریکا را داشته و خواهان استفاده از تسلیحات سایبری می باشد. او اضافه کرد که “دشمنان باید بدانند که اولویت ما پیشگیری بوده و این حالت دفاعیمان نیز تمایل ما را به استفاده از گزینه های سایبری در صورت لزوم، کم نخواهد کرد.

این هکرها سریعا و در عرض کمتر از ۲۴ ساعت توسط سیستم های محافظتی شبکه شناخته شدند و به بازجویان و محققان ما هشدار دادند.

کارتر اذعان داشت که پس از آن، فعالیت شبکه هکرها مورد ارزیابی قرار گرفت و قبل از آنکه هکرها از راهی که احتمال بازگشتشان را کمتر می کرد به بیرون پرت شوند، مکان آن ها را روسیه اعلام کرد.

کارتر آنچه که هکرها توانستند بگیرند و یا جایی که بعد از آن رفتند را فاش نکرد، اما به روس ها گفت که "به طور مخفیانه در صنایع تجاری سایبریشان هستند و هدف و نیت آن ها نیز در بعضی مواقع خیلی سخت قابل شناسایی است."

کارتر آنچه که هکرها توانستند بگیرند و یا جایی که بعد از آن رفتند را فاش نکرد، اما به روس ها گفت که “به طور مخفیانه در صنایع تجاری سایبریشان هستند و هدف و نیت آن ها نیز در بعضی مواقع خیلی سخت قابل شناسایی است.”

از شرکت های تکنولوژی، به خصوص بعد از سابقه حمله سنگین به سونی و دیده شدن تحدید ایمیلی قبل از هک کردن آن، خواسته شده است که با ارتش آمریکا همکاری داشته باشند.

کارتر اضافه کرد که”همان طور که همه روزه شرکت های تکنولوژی رو به افزایش است، تحدیدهای سایبری علیه منافع ایالات متحده نیز از جهت شدت و پیچیدگی، رو به افزایش است. و از آنجایی که حمله سایبری کره شمالی علیه شرکت سونی مخرب ترین حمله بر روی منافع و موجودیت های آمریکا تا بدین جا بوده است، این تحدید به روی همه ما تاثیر گذاشته است.”

کارتر همچنین تصدیق کرد که آشکار سازی تسلیحات دیجیتالی توسط پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی، ادوارد اسنودن، به رابطه بین شرکت های تکنولوژی و دولت ایالات متحده آسیب رسانده ایت اما او همچنین اضافه کرد که در حال کار کردن روی بهبود این رابطه است.

.

منبع: neowin


عصر تکنولوژی، Techera

 

راهنمای خرید تکراتو
ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |


ارسال نظر