آمازون برنامه اکو را به الکسا تغییر نام داد

آمازون این هفته به طور کامل برنامه ی همراه با بلندگوی سیستم صوتی اکو را تغییر نام داد - نام آن را از "Amazon Echo" به "Amazon Alexa" تغییر داد.

آمازون این هفته به طور کامل برنامه ی همراه با بلندگوی سیستم صوتی اکو را تغییر نام داد – نام آن را از “Amazon Echo” به “Amazon Alexa” تغییر داد.

این بروزرسانی همراه با برخی از پشتیبانی های VoiceOver اضافی و منابع اضافی برای قابلیت Flash Briefing دستگاه همراه می شود، بنابراین این اکو می تواند به شما سرفصل های اخبار روز را بازگو نماید.

این بروزرسانی همراه با برخی از پشتیبانی های VoiceOver اضافی و منابع اضافی برای قابلیت Flash Briefing دستگاه همراه می شود، بنابراین این اکو می تواند به شما سرفصل های اخبار روز را بازگو نماید.

اینکه چرا آمازون تصمیم به تغییر نام اکو به الکسا گرفت به عنوان یک راز باقی مانده است – با توجه به اینکه در حال حاضر یک ابزار تجزیه و تحلیل نیز با همین نام – الکسا – موجود می باشد. سرویس API الکسا وب و کیتِ Alexa Skills نیز دو آیتم کاملا متفاوت می باشند.

آیا باز هم شاهد ابزارهای بیشتر و یا ادغامِ خواص آن ها در آینده خواهیم بود؟

آمازون هیچ گاه توضیح نداد که چرا نام الکسا را برای اکو انتخاب کرده است، چرا که آن ها محصولی با همین اسم نیز در اختیار دارند. بسیاری از مردم معتقدند که "الکسا" نامی است که کمترین احتمال را دارد که با لغت دیگری اشتباه شود و به همین دلیل آن ها این نام را برای این ابزارشان انتخاب کرده اند.

آمازون هیچ گاه توضیح نداد که چرا نام الکسا را برای اکو انتخاب کرده است، چرا که آن ها محصولی با همین اسم نیز در اختیار دارند. بسیاری از مردم معتقدند که “الکسا” نامی است که کمترین احتمال را دارد که با لغت دیگری اشتباه شود و به همین دلیل آن ها این نام را برای این ابزارشان انتخاب کرده اند.

.

منبع: thenextweb


عصر تکنولوژی، تکراارسال نظر